Při pohybu většími tepnami mají červené krvinky toroidální tvar s hmotností na periferii, aby se maximalizoval moment setrvačnosti.

Krvinka a Zlatý Řez

Krvinky rotují kolem jednotlivých os v důsledku jevu vířivosti (vytváření mikrovírů mezi vířícími vrstvami v hlavním víru pohybujícím se různými rychlostmi). Můžeme tedy očekávat, že miliardy červených krvinek se ve skutečnosti pohybují ve svém vlastním jedinečném prostoru, což je další důkaz extrémního řádu pohybu krve.

Toroidní Tok Červené Krvinky

Toroidální tok erytrocytů pomocí frakcionace toku pomocí dielektroforetického elektromagnetického pole (DEP EMFFF) (A). Magnetický toroidální tok erytrocytu, který je poháněn elektrostatickým polem/zeta potenciálem na povrchu membrány. Částice DEP EMFFF (H2O + CO 2) vstupují do toku, který prochází separační komorou (kladný a záporný tok kolem toroidu – zelené šipky), přičemž vnější separační síly působí kolmo na tok (vícepólové spiny – modré šipky) (B). Toroidální tok erytrocytů s červenou šipkou ukazující na DEP EMFFF v oblasti zlatého řezu, který je vidět na obrázku 1. Statické toroidální dipóly (poháněné vnějším statickým proudem/zeta potenciálem – obrázek 2) vytvářejí vnitřní magnetickou DEP EMFFF, která je omezena na část torusu červené krvinky v oblasti zlatého řezu a přímo neinteraguje s tímto vnějším elektrostatickým polem (zeta potenciálem).

Kladný a Záporný Náboj

Tato DEP EMFFF prostřednictvím hydrodynamických (voda) a dielektrických (Cl-) vlivů rozděluje H2 CO3 na kladně nabitý H+, který proudí na povrch membrány, kde se využívá k tvorbě (hemoglobinu) Hg, který přenáší O2 na povrchu toroidu, a na záporně nabitý (hydrogenuhličitan) HCO 3 – který odchází do plazmy (přes aniontový kanál Band 3/AE1), aby se využil k acidobazické kontrole v těle (zatímco chloridový ion (Cl-) vstupuje do buňky. Parabolická rychlost proudění způsobuje, že se HCO3 – pohybuje dále od buněčné membrány, aby se z buňky vylučoval rychleji, na rozdíl od H+, který zůstává v membráně. (C). E-pole jednoduchého toroidu (+/- voltové buzení).

Červená krvinka a Dynamika Torusu

STUDIE: Soustava biopolí: dielektroforetická elektromagnetická toroidální excitace k obnovení a udržení zlatého řezu v lidských erytrocytech

  • Erytrocyty si musí zachovat bikonkávní diskoidní tvar, aby mohly účinně dodávat molekuly kyslíku (O2) a recyklovat molekuly oxidu uhličitého (CO2).
  • Erytrocyt je malá toroidální dielektroforetická (DEP) buňka poháněná elektromagnetickým polem (EMF), která udržuje svůj zeta potenciál (ζ) s dielektrickou konstantou (ԑ) mezi záporně nabitým povrchem plazmatické membrány a kladně nabitou přilehlou vrstvou Sternu.
  • Zlatý řez, funkce Phi φ, nabízí geometrickou matematickou míru v rámci výrazného a žádoucího zakřivení červené krvinky, které se řídí tímto zeta potenciálem a je nezbytné pro účinnou recyklaci CO 2 v našem těle.
  • Soustava biologických polí – Bio-Field Array (BFA) vykazuje potenciál jak pro řízení/pohánění zeta potenciálu, tak pro obnovení zlatého poměru v lidských erytrocytech, což vede k účinnější recyklaci CO2.
  • Byly analyzovány analýzy živé krve a hladiny CO2 v séru dvaceti lidských subjektů, které se účastnily imerzních terapeutických sezení s BFA po dobu dvou týdnů (šest sezení). Analýzy živé krve (Live Blood Analyses – LBA) a analýzy séra provedené před a po sezeních imerzní terapie s BFA u účastníků pilotní studie BFA prokázaly u těchto účastníků zvrat reologických změn erytrocytů (na metriku RBC; P = 0,00000075), morfologický návrat ke zlatému řezu a významný pokles sérového CO 2 (P = 0,017). Sezení imerzní terapie s BFA vykazují potenciál modulovat zeta potenciál, obnovit tento nově definovaný zlatý poměr a snížit reologické změny u lidských erytrocytů.
Soustava biologických polí – Bio-Field Array (BFA) vykazuje potenciál. Před/po pro obnovení zlatého poměru v lidských erytrocytech.

Přirozené pole dle Fibonacciho posloupnosti vede ke zdraví. Vyšší, a vyšší čísla Fibonacciho posloupnosti se blíží čim dál více ke zlatému řezu – 1,6180339887… Zlatý řez jde do nekonečna, to je fraktalita vesmíru, DNA, srdce … Fraktál je základ holografie.

Naopak zhoršení krve, je při telekomunikačních a SMART zařízení

VIDEO: TEST KRVE – Degradace krve po dvou minutách před SMART Zařízením

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN

https://vlnovagenetika.cz/cervene-krvinky-jako-torus/