Vzhledem k tomu, že lidé se začínají „probouzet“ na skutečnost, že jsou krmení „krmivem pro dobytek“ získaným z hmyzu, mluvčí globalistů zahájili další kampaň dezinformací pro obyvatelstvo.
Nejprve říkali, že prý potrava z hmyzu, která se odedávna používá jako potrava pro domácí zvířata, je zdravá i pro lidi, výživná a bohatá na bílkoviny. Když se však odhalilo poškození, které chitin způsobuje organismu lidí, přešli na novou taktiku a začali tvrdit, že prý chitin v larvách hmyzu není a je jen ve schránkách dospělých jedinců. Ale toto nejnovější lež se dá snadno vyvrátit.

Informuje o tom vědecká publikace: „CHITIN A CHITOSAN Z LARVÍ HERMETIAILLUCENS: ZÍSKÁVÁNÍ, VLASTNOSTI A PERSPEKTIVY POUŽITÍ“ z časopisu „Ekonomika výstavby a environmentálního managementu,“ rok 2022. A toto je napsáno v anotaci k tomuto dílu: „ struktuře, chemickém složení a vlastnostech chitinu a chitosanu obsažených v krunýřích krabů, krevet, humrů, kutikul švábů, lastur motýlů, buněčných stěnách kvasinek a pod.

Vzhledem k výjimečným vlastnostem chitinu a chitosanu (biokompatibilita, biologická odbouratelnost, netoxicita) našli uplatnění v mnoha odvětvích zemědělství, medicíny a jiných oblastí výroby, perspektivní je získávání chitinu z larev a larviček Hermetia illucens, které se rychle rozvíjejí a zvětšují svou živou hmotu. Jsou popsány stávající metody izolace chitinu z původních surovin pomocí chemických činidel, enzymů, mikrobiální fermentace pomocí mikrovlnného a ultrazvukového záření, elektrochemických metod atp.

Na rozdrcené larvy mouchy Hermetia illucens byla navržena chemická metoda, metoda využívající enzymatické reakce a mikrobiologickou fermentaci. Na základě údajů prezentovaných v článku byly vyvozeny závěry o potřebě vytvoření efektivních metod získávání chitinu z biomateriálu larev mušek Hermetia illucens k použití při výrobě probiotik a jiných biologicky aktivních léčiv.“
https://cyberleninka.ru/article/n/hitin-i-hitozan-iz-lichinok-hermetiaillucens-poluchenie-svoystva-i-per%20spektivy-ispolzovaniya/viewer

V této práci se mluví hlavně o krmivu pro zvířata a jak vidíme, chitin je přítomen v larvách hmyzu. Hmyz obsahuje chitin, který naše střeva nedokážou zpracovat. Ale chitin je velmi chutný polysacharid pro rakovinu, parazity, plísně a téměř vše, co způsobuje nemoci. Chitin je součástí jeho konstrukce. Obsahují také metamorfní steroidy, zejména ekdysteron. Toto není potrava pro savce. Bezpečně zpracovat potravu hmyzu dokáží pouze ptáci a plazi. Trávicí systém ptáků a plazů je zcela odlišný od traktu savců.

Hmyz obsahuje chitin, což je polymer, jeho hromadění v těle, nezbytné při aktivní konzumaci hmyzu, je škodlivé: chitin se hromadí v plicích nebo střevech, aktivuje imunitní buňky, což může v konečném důsledku způsobit rakovinu nebo vést k zánětlivým a respiračním onemocněním.

Lidské tělo není navrženo tak, aby zpracovávalo pravidelně chitin, a proto má jeho používání škodlivé následky. Ale kromě chitinu je pro organismus nebezpečné i jídlo z hmyzu. Jezení hmyzu je nebezpečné, protože může vést k šíření parazitů, protože hmyz je jejich přirozeným přenašečem. Například cvrčci a švábi jsou nositeli červů Strunovce (nematomorpha), které způsobují různé nemoci.

Cvrčci mohou přenášet parazity jako salmonela a E. coli, které způsobují nejrůznější nemoci a mohou
být smrtelné. Mouční červi jsou nositeli i mnoha parazitů (například tasemnice potkané), protože se živí zdechlinami. V současnosti jsou nemoci způsobené tímto parazitem vzácné, protože jeho požití je náhodné, ale pokud se pravidelně konzumují například mouční červi, infekce se může stát samozřejmostí.

Biosféraklub