Royal Raymond Rife byl geniální vědec a mikrobiolog, který už ve 30. letech minulého století vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení, které nebylo do dnešních dní překonáno. Mikroskop byl schopný přes zvláštní křemennou optiku získat velmi vysoké rozlišení. Jeho mikroskopy předčily teoretické limity obyčejného viditelného světla v mikroskopii. Byl dalším z celé řady géniů, jimž se globální systém snažil všemi možnými nátlakovými prostředky znemožnit předat lidstvu jejich úžasné výzkumy. V tomto případě si ale globálně mocenský systém dal skutečně záležet, protože jeho jméno bylo vyňato ze všech lékařských a vědeckých vyhledávačů. Jeho práce je totiž natolik převratná, že zavedení jeho výzkumu do praxe by prakticky znamenalo vyléčení všech známých virových a bakteriálních nemocí na planetě včetně rakoviny.

V roce 1920 dokončil Raymond Rife stavbu prvního virového mikroskopu na světě. V roce 1933 zdokonalil tuto technologii a postavil neuvěřitelně komplexní univerzální mikroskop, který měl téměř 6000 součástí a byl schopný zvětšit pozorovaný virus na 60 000 násobek normální velikosti. S tímto unikátním mikroskopem se Rife stal prvním člověkem na světě, který uviděl živé viry a velmi dlouhou dobu bylo jeho zařízení jediné, které něco takového mohlo poskytnout. Moderní elektronové mikroskopy totiž okamžitě zabíjejí to, co je zkoumáno a nám ukazují jen mrtvé zbytky organizmů.

V Rifeho mikroskopu bylo v reálném čase vidět, jak viry mění formu, množí se a přímo reagují na karcinogenní látky a také přímo ukázaly, jak se zdravá buňka mění v buňku rakovinnou.
Rife nejprve pečlivě identifikoval spektroskopem individuální podpis každého mikroorganismu, potom pomalu otáčel křemenným optickým hranolem, až dosáhl potřebné vlnové délky, která dopadla na zkoumaný mikroorganismus a zviditelnila ho. Tak mohl stanovit příslušnou frekvenci, na které oscilují jednotlivé organizmy. Každá molekula totiž osciluje na svoji vlastní frekvenci. Neexistují dvě molekuly, které by měly stejnou frekvenci nebo energetický podpis. Tak popsal jednotlivé mikroorganismy a vytvořil úžasný soupis jednotlivých mikroorganismů a popsal na které frekvenci příslušný virus, bakterie nebo organismus osciluje. Byl to neskutečně převratný objev (do dneška nedoceněný), něco podobného jako Mendělevova tabulka prvků.

Mikroorganismus, který je normálně neviditelný pří denním světle, se najednou rozzáří a stane se viditelným, když je ozářen frekvencí a rezonancí shodnou s jeho vlastní frekvencí, na které normálně osciluje. Rife byl tak schopen sledovat jinak neviditelné organismy, jak napadají tělesné tkáně a viděl je tak, jak je nemohl vidět nikdo jiný běžným mikroskopem. Rezonance pak zesilovala jejich vyzařování stejně, jako když se sloučí dvě oceánské vlny.

Více než 75% organismů, které mohl vidět Rife ve svém mikroskopu, jsou viditelné pouze v ultrafialovém světle. Ale ultrafialové světlo lidské oko nevidí. Rife překonal toto omezení použitím techniky, která se stala běžnou s příchodem rozhlasového vysílání. On osvětlil mikroorganismus (obvykle virus nebo bakterii) dvěma různými frekvencemi ultrafialového světla, které rezonovalo s jeho spektrálním podpisem. Tyto dvě vlnové délky vyprodukovaly interferenci, kterou sloučil dohromady. Tato interference již měla takovou vlnovou délku, že již byla v rozsahu spektra, viditelného lidskému oku. Takto udělal Rife mikroorganismy (bakterie a viry) viditelné bez jejich zabití způsobem, které ani dnešní elektronové mikroskopy neumožňují.

V roce 1930 byl Rife již tak daleko před svými kolegy, že nemohli pochopit, jak to vše vlastně dělá, a proto často cestovali za ním do jeho laboratoře v San Diegu, aby si prohlédli jeho mikroskop. Royal Rife poprvé identifikoval lidské rakovinové viry již v roce 1920. Rife udělal více než 20 000 neúspěšných pokusů s transformací normální buňky do buňky nádorové. Nakonec při pokusech uspěl a ozářený rakovinový vir prošel přes ultra jemný filtr a byl vstříknut do těla laboratorních zvířat. Ze stejné kultury potom Rife následně po sobě vytvořil 400 nádorů na laboratorních zvířatech. Vše bylo pečlivě zaznamenáno, nafoceno a nafilmováno. Rife pojmenoval rakovinný vir Cryptocides primordiales (BX).
Rife dostával velice málo ocenění za své monumentální objevy – byl nenáročný vědec, který se spíše věnoval svým objevům, než pověsti a slávě. Jeho odpor k lékařské politice (který si mohl dovolit, díky svým mecenášům) ho později zanechal v nevýhodě, když ho mocné síly napadly. Vlivem mocných sil za oponou a “lidí” kontrolujících farmaceutický průmysl, bylo vyřazeno jeho dílo z lékařských písemností, vyhledávačů, odborných studií lékařské školní nauky a proto není divu, že o něm dnes ví minimální počet lidí.

Mnoho lékařů a vědců od té doby potvrdilo objev rakovinového viru a jeho mnohotvárnou povahu. Rife pracoval společně s mnoha špičkovými vědci a lékaři té doby, kteří potvrdili nebo schválili jednotlivé oblasti jeho práce. Zde jsou některá jména špiškových odborníků té doby, kterří s úctou vzhlíželi k výsledkům práce Raymonda Rife: E. C. Rosenow (dlouholetý šéf bakteriologické kliniky v Mayo), Arthur Kendall (ředitel Northwestern Medical School), Dr. George Dock (mezinárodně uznávaný lékař), Alvin Foord (slavný patolog), Rufus Klein-Schmidt (prezident USC), R. T. Hamer (ředitel Paradise Valley Sanitarium), Dr. Milbank Johnson (ředitel AMA Southern Kalifornia), Whalen Kortison (hlavní lékař Santa Fe Railway), George Fischer (dětská nemocnice New York), Edward Kopps (Metabolic Clinic, La Jolla), Karl Meyer (Hooper Foundation, S.F.), M. Zite (Chicago University) a celá řada dalších vynikajících odborníků.

Rife se příliš nevěnoval odborným přednáškám a diskuzím a místo toho se soustředil na vylepšení své metody ničení virů. K zabití virů používal stejný princip jako na jejich zviditelnění. Tím principem byla rezonance. Zvětšoval sílu jejich přirozené frekvence, na které organismy rezonovali a účinkem této zvýšené rezonance se rozvibrovala membrána viru, bakterie či organismu, až došlo k jejich deformaci, prasknutí a rozkladu. Tato frekvence byla Rifem nazvána jako smrtelný oscilační poměr, nebo také “MOR” a při tomto procesu absolutně nedocházelo k žádnému poškození okolních tkání, ale pouze mikroorganismu, který na příslušné frekvenci rezonoval.

Tento princip může být demonstrován tak, že při použití určité frekvence, můžeme rozbít skleničku na víno. Je tomu tak proto, že sklenice rezonuje na určitém přesném kmitočtu. Vše ostatní má jinou frekvenci a proto je zničena pouze sklenice. Existují doslova stovky trilionů rezonančních frekvencí a každá molekula určitého druhu má svojí vlastní frekvenci.

Rife byl jako vědec posedlý svou prací. Pracoval po mnoho let a někdy i 48 hodin bez přestání, než objevil frekvence, které ničily původce například oparů, dětské obrny, míšní meningitidy, tetanu, chřipky a mnoha dalších choroboplodných mikroorganismů.

V roce 1934 universita v jižní Kalifornii jmenovala zvláštní výzkumný lékařský výbor, který měl sledovat skupinu šestnácti pacientů smrtelně nemocných rakovinou, kterým již tehdejší medicína nedokázala pomoci. Léčba byla prováděna v krajské nemocnici v Pasadeně v Kalifornii. Tým zahrnoval skupinu lékařů a patologů a jejich úkolem bylo zkoumat pacienty a prověřit, zda zůstanou naživu při použití Rifeho přístroje alespoň po dobu 90 dní. Rife je léčil svou frekvenční naprosto neinvazní metodou a…
Po uplynutí 90 dní učinil výbor takovýto závěr: celých 86,5 % pacientů bylo zcela a úplně vyléčeno, zbývajících 13,5 % pacientů se také plně vyléčilo v průběhu dalších 4 týdnů. To znamenalo, že celkový úspěch Rifeho léčebné technologie byl 100 %!!!

Tento “pokus” byl pečlivě zdokumentován a dopodrobna popsán. Celá léčba spočívala v tom, že pacienti se dostavili třikrát týdně do místnosti, kde byl umístěn Rifeho generátor frekvencí s plazmovou trubicí. Každý pacient byl při jedné návštěvě vystaven tříminutovému působení tohoto generátoru. Naprosto nic necítili, žádné bolesti, žádné vedlejší účinky pouze 3 minuty neslyšitelné frekvence 1 x za 3 dny.
To bylo celé léčení, žádné pilulky či roztoky, které jsou vznešeně nazývány chemoterapií.
Dne 20. listopadu 1931 byl pořádán v Pasanedě na majetku Dr. Milbanka Johnsona banket na počest Royala Raymonda Rifeho. Banketu se zůčastnilo 44 nejrespektovanějších lékařských autorit té doby a oslavoval se konec všech nemocí a rakoviny na planetě Zemi. Zde je seznam lékařských autorit, které se tehdy banketu zůčastnili.

Dr. Arthur I. Kendall Dr. S. Fosdick Jones
Dr. V. L. Andrews Dr. Milbank Johnson
Dr. F. C. E. Mattison Dr. Joseph Heitger
Dr. E. W. Butt Dr. A. S. Heyt
Dr. R. W. Hammack Dr. C. D. Maner
Dr. Sanwel J. Tattison Dr. J. BrandoBruner
Dr. Harold Witherbee Dr. B. O. Raulston
Dr. Albert Ruddack Dr. Richard Winter
Dr. Walter V. Breem Dr. C. E. Zobell
Dr. James B. Couche Dr. K. F. Meyer
Dr. E. C. Rosenow, Sr. Dr. E. F. F. Copp
Dr. C. M. Hyland Dr. Alvin G. Foord
Dr. Rufus B. Von Klein Scmidt Dr. Wayland Morrison
Dr. E. M. Hal Dr. C. W. Bonynge
Dr. E. W. Lanson Dr. A. H. Zeiler
Dr. Ellis Jones Dr. Allen B. Kanaval
Dr. D. George Dr. O. O. Witherbee
Dr. Linford Lee Dr. George Kress
Dr. M. Aubrey Davidson Dr. W. H. Sooins
Dr. B. Winter Gonin Dr. O. C. Grunner
Dr. Arthur W. Yale Dr. E. L. Walker
Dr. Royal Lee Dr. Lee Deforest

Ale již v roce 1939 většina z těchto doktorů a vědců popírala, že by se někdy s Rifem setkala. Co se to stalo, že tolik brilantních lidí, začalo mít paměťovou vadu? Vypadá to, že se zprávy o Rifeho zázracích se smrtelně nemocnými pacienty, dostali do špatných uší! Co by se stalo, kdyby byl objeven lék na všechny nemoci? Byl by to konec farmaceutického průmyslu!

Globální a archontské síly za oponou nemohly připustit, aby lidstvo dostalo do svých rukou lék na všechny nemoci. Kolik negativní energie by najednou zmizelo z celé planety, to by byl začátek konce archontí nadvlády nad lidstvem.

Nejprve byl učiněn pokus od Rifeho koupit jeho vynález. Není těžké uhodnout, jak by jeho vynález skončil. Podobných vynálezů, které by obrovskou měrou přispěli k dobru a prospěchu celého lidstva, leží v trezorech na tisíce. Morris Fishbein byl vyslán jako zástupce AMA (Americké lékařské asociace) s nabídkou, kterou Rife údajně nemůže odmítnout. Rife však odmítl.

Fishbein pochopil, že strategie obvinění by v případě Rifeho selhala. Rife nemohl být zatčen za provozování praxe bez licence. A soud by při smyšleném obvinění musel čelit desítkám svědeckých výpovědí nejlepších lékařských kapacit, s kterými Rife úzce spolupracoval. A obhajoba by nepochybně použila na obranu nezvratitelné praktické úspěchy při použití jeho léčby.

To poslední, co by farmaceutický průmysl chtěl, bylo veřejné líčení s člověkem, který léčí rakovinu se 100 % úspěchem a používá k tomuto léčení jen malé množství elektřiny. To by u celého národa mohlo vzbudit myšlenku, že nepotřebují už žádné léky. Navíc Rife strávil celá desetiletí tím, že si vedl pečlivou evidenci svých výzkumů, včetně filmové a fotografické dokumentace. Bylo potřeba zvolit jinou taktiku.
První, co “temné síly” podnikly, bylo postupné rozkradení psaných záznamů, filmů a fotografii z Rifeho laboratoře. Viník krádeží se nikdy nenašel. Když se Rife snažil obnovit svá chybějící data (v době, kdy nebylo možné udělat fotokopie ani použít počítače), někdo se snažil odstranit jeho drahocenné virové mikroskopy. Tyto mikroskopy někdo ukradl, ale ještě před tím úmyslně založený požár zničil od základu Burnettovu laboratoř v New Jersey, a to zrovna v době, kdy se vědci připravovali oznámit potvrzení úspěšnosti Rifeho práce. Další pohroma ale přišla ještě později, když “policie” nezákonně vnikla do jeho laboratoře a zabavila zbytek dokumentace z Rifeho dlouholetého výzkumu.

Potom v roce 1939 najatí agenti farmaceutických společností pomáhali Philipu Hoylandovi ve strojeném procesu proti jeho vlastním společníkům ve firmě Beam Ray Corporation. Tato společnost byla jediná, která tehdy dokázala zhotovit Rifeho přístroje. Sám Rife nebyl členem této společnosti, ale vyvíjel v ní své geniální optické přístroje. Společnost byla cíleně zruinována náklady na soudní výdaje a dostala se do konkurzu. Během velké krize potom společnost definitivně zanikla.
Co se dělo dále v nemocnicích a výzkumných centrech, kde se s úspěchem praktikovala Rifeho léčba? Lékaři a vědci se samozřejmě snažili bránit Rifeho úspěšný vynález, ale nemohli si dovolit ztrátu dotací a nemocničních privilegií.

Byly vynaloženy obrovské finanční částky na to, aby ti kdo znali Rifeho terapii, zapomněli na to, co viděli. Žádná částka nebyla dost vysoká k potlačení této technologie. Ošetřování lidí s rakovinou je skutečně velice výnosný obchod a utrpení nemocných lidí je tak veliké…
Například Arthur Kendall, ředitel Northwestern Medical School, který pracoval s Rifem na léčení rakovinových nádorů, dostal částku 250 000 dolarů a odjel do Mexika. To byla v té době skutečně veliká částka peněz.

Také Dr. George Dock, jako další prominentní osoba, která spolupracovala s Rifem, byl umlčen enormní částkou peněz a Americká lékařská asociace mu věnovala ty největší pocty. Také Dr. Couche a Dr. Milbank Johnson, kteří s Rifem spolupracovali, se vrátili k předepisování léků.
Po ukončení této záležitosti lékařské časopisy, ovládané Americkou lékařskou asociací, nevydaly již ani zmínku o Rifeho úspěšné terapii. Proto celé generace studentů promujících na lékařských fakultách neslyšely ani zmínku o Rifeho revolučních objevech v lékařství.

Zničení výzkumu a dokumentace Raymunda Rifeho proběhlo přesně v intencích, jak archontský, globální systém ničí lidstvu skutečně důležité informace, kdy zapaluje knihovny, zamlčuje důležitá svědectví, infiltruje převratné výzkumy svými agenty, provokatéry a troly, uplácí a zastrašuje pokrokové vědce a “upaluje” ty, kteří říkají pravdu jako konspirátory a čaroděje. Velikost a rozsah zločinu, který byl spáchán proti Rifemu je nedozírný. Jedná se o největší hromadnou vraždu v historii lidstva. Umřelo zbytečně mnohem více lidí, než v obou světových válkách dohromady. Nelze ani spočítat kolik lidí za celá desetiletí přišlo zbytečně o život a kolik lidí ještě zbytečně zemře.

V současné době v celém světě umírá na rakovinu přes 5 000 000 lidí ročně. Jen u nás v ČR umírá 76 lidí na rakovinu za den, což je za rok více jak 27 000 lidí. Se vzrůstajícím počtem nemocných úměrně stoupají i zisky farmaceutických společností, jež v dnešní době dosahují astronomických částek.
Rife byl pak, po útoku na něj, svědkem fenomenálního růstu American Cancer Society, Salk Foundation a dalších společností, které se zabývají léčením nemocí a které on ve svých laboratořích v San Diegu byl schopen vyléčit již dávno před tím. V jednom období bylo předloženo ke schválení 176 500 léků proti rakovině. Stačilo tehdy, když lék vykazoval úspěchy pouze v jedné šestině jednoho procenta, aby mohl být schválen k prodeji. Když pacient umřel na příznaky způsobené léky, léčba byla zaznamenána jako úspěšná, nebo částečně úspěšná, protože pacient nezemřel na rakovinu. Realita byla taková, že léky zabíjeli pacienty dříve než choroba.

Bylo dosaženo toho, že Rifeho celoživotní práce a objevy byly ignorovány a nikdo o nich po nějaké době nevěděl. Když tohoto bylo dosaženo, Rife byl otřesen a ztratil zájem o další práci a řešil svoji bolest pitím alkoholu. Otupoval tím své vědomí, které se nemohlo srovnat s tím, že půl století pracoval zbytečně a výsledek jeho práce je nyní ignorován, zatímco dál pokračuje utrpení milionů lidí jen proto, aby nějaká malá skupina chamtivých lidí měla obrovské zisky (a aby utrpení lidstva produkovalo nízkofrekvenční energie archontským entitám).

V roce 1971 Royal Rife umírá na požití diazepamu společně s alkoholem. Možná že to byly jeho frekvence, které mu pomohli, aby se dožil tak vysokého věku i přes to, že se na stáří tak enormně ničil. Naštěstí Rifeho smrt neznamenala konec elektronické léčby. Několik lékařů a vědců zrekonstruovalo jeho frekvenční přístroje a udrželo tak naživu jeho myšlenku. Rifeho technologie se stala znovu veřejně známou v roce 1986. Bylo to hlavně díky knize Barryho Lynese s názvem “Rakovinná léčba která fungovala” (The Cancer Cure That Worked).

Dnes jsou Rifeho přístroje, ale v novém provedení opět na trhu. Přístroje jsou různé, od jednoduchých až po složité a tomu odpovídá i cena. Při použití přístroje je naprosto rozhodující možnost nastavit přesnou frekvenci, jinak jsou výsledky rozporuplné, nebo žádné. Jen přesně nastavená frekvence se může dostat do rezonance s mikroorganismem určitého druhu a na tom závisí úspěch. Pro skutečně dokonalou léčbu v současné době chybí druhá část Rifeho výzkumu – jeho dokonalé optické mikroskopy, protože viry a bakterie průběžně mutují a mění svoje frekvence a není nikdo, kdo by dokázal přesně změřit jejich nové frekvence, proto často léčba “plazmovými generátory” při “plazmování” zasahuje určitý interval frekvencí a tak léčba která by v době Rifa trvala 3 minuty, nyní trvá i několik hodin a někdy má nejistý výsledek.

Bohužel tato technologie i v dnešní době není povolena pro lékařské účely a mohou ji používat pouze veterináři na nemoci zvířat. Lékaři, používající tuto metodu upadnou rychle v nemilost mocných a hrozí jim ztráta lékařského diplomu. Pokud by dál provozovali lékařskou praxi, dostanou se do konfliktu se zákonem a mohou skončit i ve vězení. Do podobných problémů se dostala i vynikající lékařka a jedna z nejvýznamnějších žen naší doby Dr. Hulda Regehr Clarková a skončila na nějaký čas ve vězení – nikdy však nebyla jakýmkoliv soudem pravomocně odsouzena.
Hulda Clarková rozhodně nebyla sama, kdo utrpěl podobnou šikanu. Od dob středověku je zde ale možné spatřit již určitý pokrok – kacíř už není upalován, ale pouze vězněn, pouze někdy zde umírá na “selhání srdce”.

Royal Raymond Rife patří jednoznačně k největším a nejdůležitějším lidem v celé lidské historii. Velká čest jeho památce!

https://celostnivzdelavani.cz/dlouhodobe-je-nam-zamlcovana-pravda-o-uspesne-lecbe-rakoviny-royal-raymond-rife-jeden-z-nejvetsich-utajenych-geniu-lidstva-5