Proč tvrdí západní medicína, že civilizační nemoci nelze uzdravit? Protože doživotně závislý klient je pro ni DOJNOU KRÁVOU. Je zcela jasné, že Big Pharma vyrábí a prodává za účelem co největšího profitu. Není žádná charitou. Čím více léků prodá, tím více profitu získá. Tudíž pokud najdete lék, se kterým klientovi umožníte žít s nemocí, ale bude doživotně odkázán na váš produkt, tak to je sen každé firmy, vyrábějící pro profit. Proto pokud nehledáte sami příčinu nemoci, nikdy se zcela neuzdravíte, protože na tom tito obchodníci se životem a smrtí nemají žádný ekonomický zájem.

Když zemřel jeden Z čínských císařů, tak popravili jeho kuchaře. Dle nich nejvíce odpovědnou osobu. Takovou důležitost přikládali tomu, co jíte. Nesmíme ale zapomínat, že jsme duchovní bytosti a tak cesta k plnému zdraví, pokud vynecháme při napravování našeho podlomeného zdraví psychosomatické a duševní příčiny, bude silně zatarasená. Toto bylo známo již ve starověkém Řecku. Medicína pro vyšší vrstvu se těmito skutečnostmi zabývala, ovšem medicína pro otroky už ne. Protože u otroka šlo jen o rychlý návrat do pracovního procesu a to za každou cenu a na vedlejší účinky léků, jeho štěstí, spokojenost a dlouhověkost se nikdo neohlížel…. (stejně jako dnes)

Proto takový zájem musí projevit každý sám. Moderní medicína se stará prakticky jen o fyzické tělo, které ještě záměrně rozkouskovala na jednotlivé části a orgány, a které jakoby spolu nesouvisely. Nechce se zabývat hlouběji souvislostí stravy a plného zdraví, nezajímají ji ani psychosomatické příčiny vzniku nemoci. O to více ji zajímají chemické patentované léky a absolutní potlačení všech léků přirozených a přírodních. Zamyslete se prosím nad tím, je to pro vás zásadní otázka!

Kolem roku 1800 praktikovali na západě medicínu dvě skupiny lékařů. Alopaté a empiričtí lékaři. Alopaté věřili, že lékař musí agresivně vyvést nemoc z těla ven. Svou praxi založili na tom, co považovali za vědeckou teorii. Alopaté používali tři hlavní techniky. Pouštěli žilou, aby odsáli z těla špatné vrtochy, podávali velké dávky toxických minerálů jako je rtuť a olovo, aby vyhnali původní nemoc a také zasahovali operativně. Byly to často brutální procedury. Málo pacientů bylo ochotných podstoupit operaci a většina z nich se bála hned všech alopatických metod dohromady. Satirikové v té době vtipkovali, že u alopatické medicíny pacient zemře na léčbu samotnou. S těmito doktory soupeřili empiričtí léčitelé. Ti věřili v silnou imunitu ve stimulaci vlastní obrany těla, které se pak uzdraví samo. Místo jedovatých minerálů používali rostlinné produkty, byliny a netoxické látky v malých množstvích. Učení vycházelo z původních starodávných tradic. Empirikové založili své léčení na pozorování a zkušenostech.

Rovnováha sil těchto lékařských skupin zůstala vyrovnaná až do přelomu století. Poté se rozšířila nová moderní lékařská léčba, která byla potencionálně velmi výnosná. AMA (americká lékařská asociace) se spojila se silnými finančními skupinami, a postupně přeměnila medicínu na dravý vysoce výdělečný průmysl. Tehdejší finanční magnáti té doby jako byli rodiny Carnegiů, Morganů a Rockefellerů začali financovat operace, radiaci a syntetické léky. Převzetí zdravotnického průmyslu bylo započato převzetím lékařských škol. Finančníci jako Rockefeller a Carnegie nabídli školám ohromné množství peněz, výměnou za příslib spolupráce. Za darované peníze požadovali obsazení rozhodovacích pozic ve správních radách škol svými lidmi. Téměř přes noc všechny hlavní university obdržely velké granty a školy tak byly doslova převzaty nelidskými finančními skupinami, které do nich vložily peníze a začaly otrocky plnit jejich zájmy.

John D. Rockefeller využil svého finančního a politického vlivu, a v roce 1910 protlačil v americkém kongresu “Flexnerovu zprávu” (Flexner report), na jejímž základě byly všechny přírodní léčby a postupy označeny za “vědecké šarlatánství”. A jaký to celé mělo důsledek? V roce 1904 promovalo v Americe na lékařských školách 5747 absolventů. V roce 1919 již jen 2658. V roce 1904 v Americe existovalo 162 lékařských univerzit, v roce 1919 již jen 81. Všechny lékařské školy, které povolovali studium ženám, byly zavřeny, stejně jako 6 z 8 lékařských škol, které umožňovali přístup studentům s tmavou pletí. Školy, které podporovaly nový medicínský směr, postavily nové budovy, do svých laboratoří pořídily drahou výbavu a byly schopny zaměstnat ty “nejlepší učitele”. Ovšem jen takové, kteří opěvovali nezbytnost a úžasnost farmaceutických léků. Doktoři začali být od toho okamžiku tvrdě vedeni pouze k propagaci a léčbě pomocí farmaceutických léků.

Všechny původně skvělé vzdělávací instituce v Americe byly tímto způsobem ovládnuty farmaceutickými zájmy a mnoholeté lékařské zkušenosti byly potlačeny a zničeny. Byly upřednostňovány nákladné operace s rozvojem anestezie a doktoři tak začali prosazovat drahé operace. V medicíně se rozmohla radiová horečka. Cena radia vzrostla o 1000 procent takřka přes noc, a tak další nákladný technologický postup vstoupil do systému nemocnic.

Skrze medicínské patenty se z průmyslu s léky stal vzkvétající byznys. Doktoři změnili vzdělávací standarty a licenční normy tak, aby vyloučili všechny empirické a přírodní léčitele, kteří pro ně byli velkou konkurencí. Brzy mohli legálně praktikovat medicínu jen doktoři schválení AMA. A tak za krátkých 20 let AMA surově ovládla a dominovala lékařské praxi. Organizovaná medicína spustila velkou mediální kampaň a svou empirickou konkurenci prohlásila za šarlatány. Toto vše nebyl pro Rockefellera a spol. příliš velký problém, protože v té době ovládali již i mediální trh. Kódové slovo pro jejich konkurenci se stalo – “šarlatánství”. Takže dnes průměrný doktor prochází velmi těžkou školou, kde se naučí všechno o lécích, ale neví skoro nic o skvělých účincích detoxikace, odkyselování, odkovování, léčbě stravou, úžasných účincích velkých dávek C vitamínu a všech přírodních léčebných metodách, které jsou vysoce účinné, levné a nemají závažné vedlejší účinky. Průměrná žena těchto lékařů ví o výživě více než oni. A pokud dnes jdete k typickému doktorovi, je vysoce pravděpodobné, že od něj odejdete s receptem, protože jen tak ho to naučili.

Společnosti, které tvoří farmaceutický průmysl, patří dnes mezi největší korporace světa. Společně jsou tyto firmy známy jako Big Pharma. V roce 2004 jejich spojené globální prodeje přesáhly půl bilionu dolarů v čele s Pfizerem a Johnson and Johnsonem. V USA jsou jádrem obrovských zisků prodeje předepsaných léků. A od dob, kdy mohou být léky předepisovány pouze lékařskými profesionály, je většina propagačních a marketingových aktivit průmyslu směřována na doktory, lékárníky a další poskytovatele zdravotní péče. Začíná to prvním dnem na lékařské škole a noví studenti, kteří začnou vídat pacienty až za dva roky, začnou dostávat hned dárky od farmaceutického průmyslu. A jak se tito studenti dostávají při studiu dále, stupňují se interakce, uplácení a okázalé dárky. Obědy, večeře, happy hour, letenky ad.

Před rokem 1980 byla většina klinického výzkumu financovaná národním institutem zdraví. Během 90-tých let se většina tohoto výzkumu stáhla z univerzit a přesunula se do ziskových výzkumných organizací. Tím ovšem dostali farmaceutické společnosti prakticky naprostou a neomezenou kontrolu nad tímto výzkumem. Mohou tak provádět studie, schvalovat jejich výsledky a mít nad celým procesem absolutní kontrolu. Dokonce ani autoři nejdůležitějších článků publikovaných v těch nejlepších žurnálech nemají volný přístup k určitým informacím a nemají žádnou kontrolu nad publikovanými texty.

Tak si to shrňme: Farmaceutický průmysl nejprve získal kontrolu nad vzdělávacím systémem, poté dal AMA moc k vyloučení všech “alternativních” lékařů z praxe, převzal celý testovací proces léků, a intenzivně ovlivňoval lékařské publikace, které hodnotí jejich léky. Nakonec Big Pharma rozšířila svou kontrolu i na celostátní úřad, aby nebránil potvrzování bezpečnosti a efektivnosti léků. A tak se AMA stala celosvětovým agresivním monopolem v medicíně.

A na závěr se podívejme na onen husarský kousek, kterým se jim podařilo zcela vyšachovat veškeré přírodní alternativní přístupy k léčbě a zdraví. Cokoliv, co pochází z přírody, nemůže být patentováno. Aby mohla být ale jakýkoliv látka či prostředek oficiálně schválena agenturou FDA (Food and Drug Administration) jako bezpečná a efektivní pro uvedení na trh, musí nejdříve projít velmi nákladným procesem testování. Pokud má nějaká firma ale utratit 20 mil. USD a více na testování látky z přírody, kterou posléze nemůže patentovat, tak tyto testy z ekonomických důvodů neprovedou. Nebudou mít o něco takového zájem. Každý by potom mohl na základě jejich výzkumu a testů onu přírodní látku prodávat a užívat. FDA si tedy prosadila: “Je nelegální užívat jakoukoliv látku, pokud nebyla testována na efektivnost a bezpečnost.”. Nic z přírody, bez ohledu na to, jak efektivní to může být, nebude podle FDA prokázáno jako bezpečné a efektivní, protože nebude nikdo, kdo by byl ochotný utratit tak velké peníze na požadované testování. Tudíž vše z přírody bude vždy FDA odsouzeno do propadliště jako neprokázané léčivo a tudíž nevhodné…

Tak jsme bohužel skončili znovu u peněz. Z medicíny se stal dravčí, odporný a nehumanní byznys. Dnes zde máme již 3. až 4. generaci lékařů, kteří si myslí, že jediné, co nás může uzdravit jsou chemické patentované léky a operace, a že strava se zdravím v podstatě nijak moc nesouvisí a ostatní přírodní metody, bylinky a alternativní léčby jsou pro ně nevědeckým a neprokázaným šarlatánstvím. A i kdybychom narazili na nějakého “rozumného lékaře”, který by nám něco alternativního doporučil, vlastně ani nemáme systém, jak ho za to odměnit. Nejsou placeni za uzdravení, ale za předepisování léků. Na pacienta mají vyhrazen velmi krátký čas, takže pátrat po skutečné příčině jejich problémů není prakticky proveditelné, natož pak ještě vysvětlovat pacientovi nutnost zdravého životního stylu či důležitost stravy, pozitivního myšlení a ještě ho v tom podporovat.

Dalším chytákem, jak donutit lékaře držet se léčebných protokolů nadiktovaných Big Pharma, je jejich členství v lékařské komoře. Jakmile by lékař nedodržoval jejich postupy a procedury, přijde jejich vyloučení z lékařské komory. A to by pro něj v podstatě znamenalo, že již nebude moci praktikovat medicínu a celé své studium a praxi by mohl pak pověsit na hřebík. V tomto Systému není nikdo, kdo by měl větší zájem na našem zdraví, než VY SAMI! Nepředávejme proto odpovědnost za své zdraví těmto zvráceným a zotročeným obchodníkům. Nemusí mít stejný cíl jako vy. Vždy si sežeňte názor více odborníků a vězte, že existuje i spousta jiných alternativních přístupů k uzdravení těla i ducha a slovo šarlatánství tu bylo vymyšleno Big Pharmou ne pro naši ochranu, ale pro vyřazení historicky tradiční léčby jako obrovské konkurence.

https://celostnivzdelavani.cz/medicina-nelitostny-stroj-na-vydelavani-penez-3-cast