Skutečně nakažená osoba bude mít vždy příznaky různého stupně a po inkubační době bude buď vysoce, nebo nízce nakažlivá v závislosti na virové náloži v těle.

Příběh o virové nákaze asymptomatických případů je však čirý výmysl.

Všichni, kdo patří k novému světovému řádu, trpí Münchhausenovým syndromem na základě plné moci, celý tento malý svět postupuje prostřednictvím zcela zkreslených lékařských analýz, aby diagnostikoval pseudovirózní infekci a dal si tak právo rozhodnout o tom, že nám vpíchne svůj biotechnologický jed, aby nás učinil skutečně nemocnými a nakažlivými a zkrátil průměrnou délku života na 10 let u těch nejodolnějších.

Věřit je jedna věc, ale pouze Pravda nám může otevřít oči pro Světlo autentické reality, která byla doposud skryta ultratajným paktem mezi CIA-Gafamem (big tech), vládami, farmaceutickým a mediálním průmyslem, WHO a mnoha dalšími světovými organizacemi, a proto dochází k odsouzení těch, kteří odhalují.

A doufám, že nyní pochopíte, proč existuje tak zuřivý odpor proti předepisování některých léků.
Všichni, kdo pracují pro sektu Nového světového řádu, jsou aktéry této plandemie a myslet si něco jiného neumožňuje vidět tento program s rozlišovací schopností.

To, co je celosvětově vnucováno vydíráním a vědeckým podvodem, je získáváno nedostatkem souhlasu, protože cílem je aplikovat všem lidem tento smrtící biotechnologický a biochemický injekční materiál, který není vakcínou nebo dokonce genovou terapií, protože lidé nejsou nemocní, ale po injekci jsou nemocní a kontaminovaní a kontaminující.

Do dnešního dne zemřelo na celém světě na následky injekcí 45 000 lidí, ale to nebylo tak rychle plánováno , aby to neodradilo ty, kteří injekce nedostali. Velký lidský reset tak začal dříve, než nastal čas depopulace à la Gates.

Důvod je jednoduchý, je to masivní přítomnost oxidů grafenu a částic magnenitu obsažených v těchto injekcích, které se budou chovat jako malé, nanorozměrné objemové magnety. Proto se v prvních týdnech po injekci před rozptýlením vyšetření magnetickou rezonancí důrazně nedoporučuje.

Radiofrekvenční (RF) energie vytvářená magnetickou rezonancí způsobuje výrazné zahřívání železnými, uhlíkovými a magnetickými kovy, které mohou poškodit přístroj a především zranit člověka, a to mnohem hůře, pokud se jedná o nanomagnety, zejména stále koncentrované v paži.

Právě permanentní magnetizace vytvářená magnetickými oxidy grafenu zachytí železo přítomné v těle, které se shlukuje do mikronových sraženin, čímž se každý den a ještě rychleji v blízkosti vnějšího elektromagnetického zdroje zkracuje délka života.

Tyto pouhým okem neviditelné mikronové sraženiny vznikají v přítomnosti atomů železa přirozené v krvi a jsou vázány magnetizací těchto prvků. Lze je vidět pod mikroskopem a později budou migrovat do horní části mozku/plic, aby se tam den po dni ukládaly, a tento proces může trvat několik let.

Magnetické grafenové oxidy zkrátí délku života na 10 let, takže bude záležet na kvalitě krve jedinců, zátěži, věku a používání telefonu a dalších faktorech, což je důvod, proč jsou v rámci jedné rodiny po injekci tak velké rozdíly.

Časem tato usazenina vede k trombóze v mozku, plicích a dalších oblastech až do doby než cévní systém v důsledku trombu neselže, což má pro organismus vážné následky.

V menším množství se může objevit ztráta chuti a čichu, horečka, kašel, bolest v krku, únava nebo myalgie (bolest svalů). Poznáte příznaky, které se připisují viru, ale zatím to nic takového není.

Tyto grafenové oxidy jsou nanorozměrné, neurotoxické a genotoxické, zejména v kombinaci s magnetitovými nanokomponenty, a procházejí všemi fyziologickými orgánovými bariérami.
Magnetické oxidy grafenu v organismu také napadají buňky centrálního nervového systému s neurologickými účinky prostřednictvím trvalé degenerace: se ztrátou sluchu, závratěmi a hučením v uších, bolestmi hlavy, neobvyklou podrážděností.

Mladí lidé budou postiženi Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, Creutzfeldt-Jakobovým efektem a hrůza přijde s mikrovlnnými vlnami 5/6 G.

Oxidy grafenu jsou polovodiče se spinovými elektronickými vlastnostmi, malé množství grafenu dokáže pohltit až 90 % elektromagnetické energie z radioelektrických zařízení, jako je mobilní telefon, a hrůza začne masově s frekvencemi 5/6G.

Tepelné pohyby oxidů grafenu, které mají velikost jen několik µm na µm, mohou nepřetržitě vytvářet elektrický proud o energii několika µW.

Tento stejnosměrný elektrický proud bude dalším zdrojem elektrické energie pro podkožní biočip RFID, který nahradí dočasný zdravotní průkaz. DARPA/A.I.A., bez níž se nelze dostat k penězům.

Veškeré biometrické informace a ovlivňování našeho mozku se bude uskutečňovat prostřednictvím internetu těl a objektů na servery hromadného sledování. viz DARPA/CIA. Čína se současnou kreditovou společností je vedle ní milá.

Tyto Rfid biočipy budou poskytovat informační obsah, biometrické senzory a přístup k internetu a digitálním platbám, bez nichž budeme ochuzeni úplně o všechno a budeme sledováni…

S těmito biochemickými funkcemi, poskytnutí bolesti nebo její opak, bude v těle cítit, s možností zástavy srdce řízené 5 G, tyto bio-čipy již existují samozřejmě. viz DARPA/CIA a fond. Gates/Gafam, kteří jsou původci této plandemie, odtud kritika těch, kteří tuto strategii zla odsuzují a odhalují. Většina vlád se s tímto programem souhlasila, včetně WHO a médií.

Za totální digitální diktaturu s jedinou digitální měnou na světě.

Každý, kdo si odmítne nechat pod kůži implantovat biočip Rfid, už nebude moci nakládat se svými penězi nebo majetkem tak, že jim jednoduše zabrání v přístupu.

Proto se vše nevyhnutelně stane digitálním a na světě bude existovat jediná digitální měna.

Kvantové tetování bude mít 3 sady po 6 číslicích a bude vyzařovat neviditelné fluorescenční světlo a identifikaci pomocí nového chytrého telefonu (MIT) 12/2019.

Dalším krokem tedy bude implantace pod kůži a neviditelná značka na pravé ruce nebo na čele, která bude naprosto nefalšovatelná a neidentifikovatelná pro čtení portály, čtečkami a roboty.

Vraťme se k pseudovakcíně a falešné genové terapii, kterou tyto injekce jsou.

V obsahu těchto injekcí jsou, jak víte, také proteiny Spikes, které jsou nyní schopné pronikat do lidských buněk získaných manipulací za účelem získání funkce skutečného viru Sars-CoV-2.

Příkaz daný vysláním zprávy zakódované v jazyce RNA všem buňkám těla, aby produkovaly bílkoviny Spike viru. Odtud pochází šíření s variantami, které se u těch, kteří dostali tyto injekce, staly silnými kontaminátory, a to až do té míry, že dříve ušetření mladí lidé onemocněli.

Po zavedení do těla začnou po několika týdnech upravovat lidský genom zpětným přepisem z RNA do DNA, od té doby začne vznikat nové lidstvo, translidská bytost, což bude trvat roky, ale rychleji u mladých lidí a ještě rychleji u dětí, novorozenci budou takto přímo počati.

Různé pozorované varianty jsou již přímým důsledkem reverzní transkripce Spike virové RNA do genotypové DNA populací, zejména tam, kde byly prováděny pokusy, jako například v Indii, Africe, Brazílii a Anglii, a čím více injekcí, tím více kontaminací a variant bude pozorováno řetězovými reakcemi.
Hlavní vědec společnosti Moderna otevřeně prohlásil, že injekce “nabourávají software života”, jejich softwarem je smrt, která má vyhubit lidskou rasu.

Buďte si jisti, že neléčení členové tohoto schizofrenního kultu Nového světového řádu to nikdy nedostanou, s výjimkou pro televizi, ale tam je to bezpečný fyziologický produkt.

Velmi silným psychotickým podnětem s neustálým vydíráním pro tyto injekce je zavedení nového operačního systému do těla všech lidí. DARPA/…

Tyto bioelektronické nanočástice mají tvořit mozkové rozhraní “inbrain neuroelectronics” v kvantové mřížce propojených vláken, které pomáhají narušovat modulaci mozku a způsobovat duševní poruchy.
Nás už nepotřebují s lidskámí genomy a domnívají se, že spotřebováváme zbytečně moc zdrojů, podle jejich výpočtů bude stačit 500 milionů vyvolených a konzervační injekce pro autokratickou, samozvanou světovládu, kterou nastolí pán světa.

Vše se zrychluje, protože vědí, že jejich vláda je časově omezena.

Přestaňme tedy předstírat, že nechápeme, co se skutečně děje, virus je pouze prostředkem k tomu, aby tato sekta N.W.O mohla prostřednictvím těchto injekcí přistoupit k depopulaci přezdívané velký lidský reset v letech 2020 až 2030, celý proces je napsán v těchto řádcích, není nikdo slepější než ten, kdo nechce vidět, co se nám odehrává před očima.

Znám pokračování, ale zde se zastavme.

https://voxpopuliblog.cz/novy-operacni-system-v-lidskem-tele-darpa/