Došli jsme k tomuto závěru: Jsou tu šarže, které byly úmyslně dané do oběhu těmito farma giganty jako placebo, a které jsou na bázi solných roztoků. Pak dali do oběhu zabijácké injekce, pak si zase dali pauzu a umístili do oběhu další solné roztoky a pak zase zabijácké injekce, to vše úmyslně a s plným vědomím, co dělají. Je to nepopiratelné. A neexistuje žádná neškodná obhajitelná vysvětlení toho, co provedli. Tohle není nevinné, ale je to zcela záměrná genocida.

Ti, co za tímhle stojí (je jich možná tři tisíce, to nevíme přesně, ale moc lidí to není) mají tolik peněz, že už víc nepotřebují. Mohou si koupit desítky nebo tisíce jachet, když budou chtít, protože lidstvu už ukradli tolik peněz. Tyto prostředky používají k uplácení politiků, lidí z oficiálních sdělovacích prostředků, lékařů, právníků… Používají tyto dva nástroje: aby dostali co nejvíce lidí pod svou kontrolu, a aby je pak oni poslouchali na slovo. Peníze používají k tomu, aby uplatili svoje politické a vědecké loutky a jejich dalším manipulativním nástrojem je vydírání. Tahle věc s vydíráním se ale velmi těžko prokazuje. Domníváme se, že v celé této “hře” hraje velkou roli rituální obětování a zneužívání dětí.

Já sám něco o této problematice vím, protože před osmnácti lety jsem zastupoval některé oběti tohoto rituálního zneužívání dětí. Také jeden můj přítel, který byl velmi známým členem německé novinářské scény, o tom publikoval, dokonce v našem národním veřejném rozhlase a televizi, dokud ho nezastavili, protože nechtěli, aby to dál dělal. I moje bývalá manželka už dál nezvládala tlak, který byl tehdy na nás vyvíjen. Něco tedy o tom vím, ale nedokázal jsem tehdy vůbec uvěřit tomu, jak masívní tahle odpornost může být. Možná je to ještě větší, než si vůbec dovedeme představit.

Po tom, co jsme hovořili s řadou odborníků, profesorů z řad psychologie a psychiatrie, došli jsme k závěru, že Covid-akce je obří psychologickou operací. Plánovali to minimálně tři desetiletí a k vyvolávání paniky používali nejrůznější manipulace a nástroje. Tady v Německu například se dostala ven tzv. Studie paniky. Napsal ji německý ministr vnitra. Velmi detailně vysvětluje, jak docílit paniky mezi obyvatelstvem. Například cituji: “Chceme, aby se děti cítily zodpovědné za mučivou smrt svých rodičů a prarodičů, pokud si nebudou mít ruce a nebudou nosit roušky, ad.” Tohle se tam výslovně píše. Je to šílené! Ti lidé, co za tím stojí, jsou psychopati, sociopati a využívají velkou spoustu loutek, které buď uplácejí, nebo vydírají. Ale o peníze jim nejde.

Používají sice peníze, ale jde jim o moc a kontrolu. Ve výsledku v tom peníze hrají velkou roli, protože to je finanční průmysl, nebo lépe řečeno, finanční mafie – Blackrock, Vanguard – které používají jako nástroje, do kterých investují peníze a pak tyhle jejich fondy zase zpětně investují své peníze do Deutsche Bank, do VW a do dalších mezinárodních, globálních korporací. Nějakých 147 korporací vlastní více méně všechno na této planetě. Tímto směrem se ubírá svět už nějakých třicet let a plán této finanční mafie byl částečně prozrazen v letech 2008-2009, kdy jsme zažili první finanční skandál…

Já jsem po těchto lidech šel, především po Deutsche Bank, za ty zločiny, které byly páchány v Německu od roku 1992. Německé soudy se nechtěly z “nějakého důvodu” tímto zabývat (protože tam dosadili své vlastní lidi). Nakonec se Deutsche Bank a další rozhodly, že tuhle hru budou v mnohem větším měřítku hrát ve Spojených státech, kde začal tenhle, jak tomu teď říkáme, predátorský plán půjček. Jejich zločinecká akce v letech 2008–2009 málem vyšla najevo, protože tehdy vystoupilo mnoho lidí, včetně našeho kancléře a tehdejšího ministra financí, kteří říkali: My tyhle lidi obviníme, dostaneme a zaplatí za to… Ne, nikdo za to nezaplatil…

Zločinecká finanční operace v letech 2008–2009 byla málem odhalena, ale jediné, co se stalo, že začali tisknout ještě více peněz, fůry peněz. V září 2019 znovu hrozilo, že celá tahle záležitost praskne. ONI tehdy chtěli, aby to všechno bouchlo, zhroutilo se, ale aby to proběhlo podle jejich scénáře. Protože kdyby to bouchlo nějak nekontrolovatelně, tak by lidi pochopili, kdo za vším stojí – dnes tomu říkáme Liga z Davosu, což jsou ti, co se pravidelně jednou ročně scházejí na platformě Světového ekonomického fóra. Všichni to jsou křiváci, gangsteři a mafiózní struktury.

Všichni by pochopili, že to jsou ti lidé, kteří se bratříčkují se samozvanými korporátními a politickými elitami. Patří jim všechny politické elity, protože si je koupili, uplatili je a potom vyškolili, například v jejich programu “Mladí globální lídři”. Soukromo-veřejné partnerství tudíž znamená – jejich nepřátelské ovládnutí našich politiků. My žijeme v iluzi, že to jsou naši politici, ale tak to vůbec není. To jsou jejich politici. A tohle málem masově a veřejně bouchlo.

Všichni by konečně pochopili, ale oni nepřipustili abychom se to dozvěděli. Proto potřebovali odvést naši pozornost a tak v prosinci 2019 přišli s korona pandemií, i když neexistovaly žádné případy. Potřebovali vytvořit ovládací nástroj na odvedení pozornosti. Museli urychlit začátek tohoto genocidního procesu, a proto udělali tolik chyb. Navíc je většina z nich strašně hloupá. Dělají mnoho chyb a to nám pomáhá, protože byli donuceni tuto akci urychleně spustit. Neměli žádné případy. Dokonce ani v tom čínském Wuhanu, kde to podle nich celé začalo.

Potřebovali všechny vystrašit a vytvořit chaos, aby vyhlásili “Globální stav zdravotní nouze mezinárodní významu”. Byl to obrovský “podvod” což je zcela zřejmé. Vše máme přímo před sebou. A proč to vlastně potřebovali vyhlásit? Ne kvůli povinnému nošení roušek a společenským rozestupům, ale aby mohli zavést nevyzkoušené nové “léky”, smrtící “vakcíny”. To je jediný základ, na kterém mohli začít používat nevyzkoušené nové léky – na základě mezinárodní zdravotní nouze, na základě Globálního stavu zdravotní nouze mezinárodního významu. Protože neměli takřka žádné případy, povolali Drostena, což není ani profesor ani doktor medicíny, ale je to velký podvodník.

Řekli mu, jak to udělali před deseti či dvaceti lety s ptačí chřipkou: “Vytvoř PCR test, který prokáže infekce.” A on nyní tvrdí, že to udělal. Ty dvě základní lži, na kterých to všechno stojí, pocházejí také od něho. Zaprvé, tvrdí, že existují bezpříznakové infekce (pochopitelně žádné neexistují, a i kdyby existovaly, tak nehrají žádnou roli). Právě nejnovější studie, kterou vypracovali ve Wuhanu na konci roku 2020 a zúčastnilo se jí na 10 miliónů lidí, ukazuje, že žádné bezpříznakové infekce neexistují. Toto je přece základní otázka logiky. Když půjdete k lékaři a řeknete mu, že máte problém, první na co se vás lékař zeptá je, jaké máte příznaky? Co mu odpovíte?

Žádné nemám. (S výjimkou Drostena a Fauciho)… Žádné bezpříznakové infekce neexistují, ale oni potřebovali, nebo spíš WHO, tyto “nápady” prosadit a doporučit celému světu. Potřebovali, aby se všichni všech báli. Protože i když jste úplně zdravý, tak podle jejich logiky představujete potenciální nebezpečí. Pak přišel Drosten s dopředu nachystaným řešením: “Vynalezl jsem nový PCR test a můžu vám přesně říct, kdo je nakažlivý a kdo ne.”, což byla ta druhá šílená lež…

Druhá lež Drostena byla, když řekl: “Já jsem vymyslel PCR test, který vám poví, kdo je skutečně nakažlivý.”. To je samozřejmě nehorázná lež, protože PCR test, jak opakovaně říkal jejich skutečný vynálezce Kary Mullis, není určený pro diagnostické účely, je pro vědecké účely, ale ne pro diagnostické účely, protože nedokáže rozlišit mezi neživou a živou látkou. Když vám vyjde pozitivní test, tak je vysoce pravděpodobné, že vám vyšel pozitivní test, protože ten test si najde fragmenty imunitního systému vašeho těla, které bojují proti obyčejnému nachlazení nebo chřipce.

Nedokáže to rozlišit. Aby se člověk mohl nakazit virem, potřebujete, aby do těla pronikl celý vir a začal se tam replikovat. Tyhle testy – přístroje firmy Roche – rozeznají pouze fragmenty viru, nikdy nepoznají celé viry. Z těchto dvou důvodů – a jsou i další – je naprosto, úplně, totálně nemožné, aby vám PCR test řekl něco o infekcích. A navíc Drosten a pod jeho vedením i Světová zdravotnická organizace, která použila jeho PCR test jako šablonu, nastavili ten test tak, aby zaručeně vytvořil falešně pozitivní výsledky.

Mike Yeadon odhalil, že všechny zjištěné případy byly falešně pozitivní. Proč to říká? Protože když vezmete ten stěr z nosu či hrdla – nic nevidíte, protože lidské oko nic neuvidí – a když ho vložíte do těch přístrojů, které všechny vlastní Roche a vydělává na tom fůru peněz, a když v nich zvětšíte vzorky pomocí “cyklů zvětšení” – 2, 4, 8, 16, atd., tak už u 24 cyklů zvětšení (jde o miliardy zvětšení vzorku) tvrdí frankfurtský “Zdravotnický institut”, že všechno nad tuto mez ignorují, protože to nedává vůbec žádný smysl.

Bývalý vice-prezident Pfizeru, který byl šestnáct let jejich hlavním vědeckým pracovníkem, prohlásil, že při 35 cyklech zvětšení dosáhnete nejméně 97 % falešných pozitivních výsledků. O Drostenově testu, a o všech těch dalších, se ale účelově tvrdilo, že jsou pozitivní až při 45 cyklech. Takhle tedy vytvářeli ty pozitivní případy, aby mohli vyhlásit Globální stav zdravotní nouze mezinárodní významu, abychom byli poslušní, aby nám mohli nařizovat povinné nošení roušek, společenské rozestupy, lockdowny a to všechno mělo pokračovat tak dlouho, až bychom nakonec souhlasili s čímkoliv, jen aby to skončilo, prostě s čímkoliv, což znamená i se zabijáckými injekcemi.

A když mluvíme o zabijáckých injekcích, už teď víme podle Karen Kingstonové, bývalé zaměstnankyně Pfizeru, která se zabývala analýzou těch patentů, že všechny tyhle Covid-19 vakcíny schválené Světovou zdravotnickou organizací mají schopnost trasování. Oni by je neschválili, kdyby nebyly schopné sledovat občany. Oni chtějí dosáhnout dvou věcí. Chtějí to, čemu eufemisticky říkají “regulace populace”, ale ve skutečnosti jde o “snížení populace”.

Původní plán byl snížit lidstvo na 500 miliónů obyvatel. Není jasné, zda toto číslo je hlavním cílem, ale snížení populace je skutečně jedním z jejich hlavních cílů. I Robert Malone, který řekl, že kdyby mu tohle někdo řekl před rokem, tak by si pomyslel: No, to určitě… I já sám musím říct, že kdybyste mi tohle před pár lety, tak bych vám odpověděl: Běžte si vzít prášky na hlavu, běžte k doktorovi a pak vám bude líp. Ale mezitím se vyplnilo až příliš “konspiračních teorií”, takže tohle je jeden z jejich hlavních cílů a tím druhým je – a tady přichází do hry to všechno kolem trasování – ovládnutí zbytku lidí, kteří přežijí a udělání z nich nesvéprávné otroky, kteří nebudou přemýšlet, kteří se nevzepřou, ale budou pouze dělat to, co se jim přikáže.

Vše nasvědčuje tomu, že se nás snaží ovládnout a zmanipulovat naše DNA prostřednictvím mRNA injekcí. Existuje ještě mnoho skrytého v rámci této obří kampaně. Nikdo vlastně neví, co v těch injekcích je, to vědí jen oni. Naše vlády, jak už jsem říkal, už nejsou naše vlády. Jsou bohužel totálně pod kontrolou té druhé protilidské strany. Tohle především platí tady v Evropě, kde plánují dosadit první mini světovou vládu, “skutečnou světovou vládu”, jak prohlásil papež ve své knize “Fratelli tutti”, která vyšla v roce 2020, kde prohlašuje, že se všichni musíme podrobit nové světové vládě pod vedením OSN. Chtějí začít s Evropou a ta agenda, podle které postupují, se nazývá HERA (Health Emergency Response Agency – Krizový zdravotní úřad).

Myslím ale, že takhle daleko se nedostanou, protože příliš mnoho lidí se mezitím už probudilo i tady v Evropě, kde hodně z toho odehrává. I tady v Evropě vyrazilo hodně lidí znovu do ulic – stovky tisíc lidí v Itálii, v bývalých východoevropských zemích i v Německu. Takže oni se s touto agendou o moc dál už neposunou. Myslím, že je to jen otázka času, až bude úplně nemožné, aby cokoliv z toho, co se dělo a děje, zametli pod koberec. Zatím to byli schopni dělat, protože mají naprostou kontrolu nad mainstreamovými médii. Ale je čím dál zřejmější, že již mnoho lidí zná někoho, kdo utrpěl vážné následky nebo dokonce zemřel po očkování.

Nejnovější údaje nám říkají – a tohle bylo potvrzeno výkonným ředitelem americké pojišťovny zabývající se životními pojistkami – že od počátku dávek vakcinace zde máme za poslední rok o 40 % vyšší úmrtnost. Tohle je naprosto nevídané. Tohle se už moc dlouho pod koberec zametat nedá. A některá média musela začít podávat alespoň trochu pravdivé zprávy, protože nemají moc na vybranou, jelikož už příliš mnoho lidí mluví o lidech, které znají, co jsou teď kvůli těm zabijáckým injekcím, buď zdravotně postiženi, nebo mrtví.

Vložili jsme do tohoto odporu spoustu času a energie, protože věříme, že to je nesmírně důležité. Velmi mnoho lidí, kteří mluví o Norimberku 2.0, nás chtějí jako právníky a oslovují odborníky a vědce, aby vytvořili odbornou základnu odporu. Chtějí, abychom shromáždili fakta a abychom jim poskytli právní platformu, na které se budou moct bezpečně bránit. Můžeme se opřít i o svědectví mnoha velmi chytrých lidí, jako je třeba Catherine Austin Fittsová, která ví hodně o jejich zmiňovaných strukturách, které mají charakter finanční mafie a velmi se snaží, odvést naši pozornost od toho, co dělají.

Formalizované soudní řízení po vzoru amerického vyšetřování velké poroty předloží všechny naše důkazy za přítomnosti skutečných odborníků, skutečných svědků a právníků. Budeme mít skutečného soudce a všechny důkazy pro naši porotu, kterou budou tvořit naši diváci, a pak je požádáme, aby podali obžaloby proti Drostenovi, který je jejich hlavní loutkou co se týče PCR testů, a také proti Faucimu, Tedrosovi a samozřejmě Billu Gatesovi.

Nevím, jak důležití tihle lidé jsou, možná i oni jsou jenom nastrčené figurky. Ještě důležitější než tyhle obžaloby je možnost poskytnout lidem kompletní informace, které jsou transparentní a ověřitelné u opravdových odborníků a u lidí, co opravdu vědí, o čem mluví. Například Robert Malone byl velmi dlouho na druhé straně a ví všechno, co se tam dělo a zrovna tak Peter McCullough a zrovna tak Catherine Austin Fittsová, která byla členkou americké vlády a také je velmi zkušenou investiční bankéřkou. Takže všichni tito lidé, včetně mnoha politiků, kteří se přidali do našich řad, budou velmi podrobně vypovídat o tom, co se opravdu stalo a děje. Budou hovořit o tom, že tohle je dlouho plánovaná agenda, která se zavedla, aby rozptýlila naši pozornost od toho, co se děje ve skutečnosti.

To, co se ve skutečnosti děje, je postupné “zmenšování” populace a snaha o totální ovládnutí obyvatel. Úmyslné jsou ničeny národní ekonomiky ve prospěch amerických platforem, jakým je například Amazon a vedle úmyslného ničení našich ekonomik probíhá i úmyslné ničení našeho zdraví.

Mluvil jsem s několika mými kolegy tady v Německu a domníváme se, že při troše štěstí budeme mít jednotlivé soudce, kteří ještě budou ochotni prosazovat právo. Nicméně tady v Německu je to téměř nemožné. A proč tomu tak je? Protože Němci jsou tradičně velmi poslušní už dobrých 150 let. To všechno už začal Bismarck. A situace je špatná především v soudnictví, protože tehdy, před těmi 150 lety, mohl člověk vstoupit do soudnictví jen tehdy, pokud naprosto souhlasil s vládou. Tohle tedy není Hitlerův vynález, ten tuto situaci samozřejmě ještě zhoršil a už nikdy se to nezlepšilo.

Právě teď vidíme výsledky tohoto mnoho desetiletí trvajícího zmaru. To se musí konečně změnit. Pokud budeme chtít dosáhnout nějakého pokroku na našich soudních úrovních, budeme muset začít na mezinárodní úrovni. Budeme muset ukázat lidu, že to jsme skutečně my – lid – kdo to řídí. My jejich systém nepotřebujeme. Už jsem se dokonce dozvěděl od mých amerických kolegů a od jihoafrického právníka, kteří nám řekli: Spouštíme naše vlastní soudnictví, už na tom pracujeme, protože ten systém je už tak zkorumpovaný, že se na něj nemůžeme spoléhat. Tohle neplatí pouze pro justici, to také platí pro ekonomický, zdravotnický i vzdělávací systém…

Budeme muset zavést úplně nový systém a zcela se odpoutat od těch všech globálních korporací, globálních nevládních organizací a soustředit se na naše regionální ekonomiky, na naše regionální vlády, protože o tohle tu ve skutečnosti jde – o návrat ke svým kořenům, k fungující skutečné demokracii. Proto jsem se stal členem nové strany, strany pro nejširší vrstvy tady v Německu, protože oni opravdu věří, že jedině lidé v regionech a v našich vlastních komunitách doopravdy vědí, co je pro ně dobré! Nesmíme připustit, aby nás tito paraziti ovládali prostřednictvím světové vlády! V žádném případě! Tady vidíme, kam nás to až přivedlo a horší to už skutečně nemůže být.

Proto se tomu musí všichni normální lidé postavit. Musíme založit naše vlastní systémy, včetně vlastního právního systému, tak abychom potom všechny tyto regionální vlády mohli propojit, ale už nikdy nesmíme dovolit, aby nás ovládal nějaký globální subjekt, jak to třeba nyní dělá WHO! Nikdo už nerozumí, o co jde v těch jejich Světových zdravotních předpisech, dokonce ani právníci. To je vynález WHO! Takhle v žádném případě nevypadá demokracie! Demokracie je, když hlasujeme pro někoho fundovaného, kdo nás bude zastupovat v parlamentu.

Nikdo tyto lidi ve Světové zdravotnické organizaci nezvolil! Tedros, ten chlápek, co tomu tam šéfuje, je jejich hlavní loutka. Tak na něj v loňském roce v New Yorku bylo podáno trestní oznámení za spáchání genocidy! Viděl jsem fotky, kde je ozbrojený a za ním leží mrtví lidé! Ano, je to známý terorista a najednou je zdravotním poradcem, který chce zachránit celé lidstvo v rámci opatření WHO… Tak s takovými lidmi ve WHO máme čest! Je to mafie!

Všechno co se děje je neuvěřitelné. Jaké to bude mít pro tyto vrahy důsledky? Lidé jsou naštvaní a chtějí spravedlnost! Myslím ale, že musíme být opatrní, aby se to nevymklo kontrole a nedošlo k násilnostem, protože to by uvítali. Pak by mohli nasadit své vlastní vojsko, pokud ještě nějaké mají. Jsou tři roviny, na kterých musíme bojovat. První je vzdělávání, ukažme pravdu, odhalme všechny lži. Další je právní rozměr. Musíme pokračovat s naší právní činností, především na mezinárodní úrovni. A pak tu máme také duchovní stránku věci. Všichni si uvědomujeme, že tu je ještě něco dalšího, duchovní aspekt, který nás mimochodem spojuje a je dalším silným podnětem k zásadním změnám.

Někteří z nás říkají, že přišli o řadu přátel, ale nevěřte tomu, tihle lidé nikdy nebyli našimi přáteli. Teprve nyní jsme získali plno nových přátel a hned jsme k nim pocítili velkou náklonost. A to jsme nemuseli ani hodinu diskutovat a hned mezi námi vznikl pocit sounáležitosti. Existuje zde mocná duchovní síla, a to duchovno stojí za námi. Mnoho lidí už v dnešní době hledá odpověď na hlubší otázky, jako co je se světem a proč je v nepořádku. Já se nebojím, protože před námi je důležitý úkol. Jsme na správné straně a musíme udělat všechno, co je třeba a to za každou cenu.

Těm, kterým se prokáže odpovědnost a vina za to, co právě probíhá, tak zaplatí velmi, velmi vysokou cenu. Myslím, že my všichni – lid – tuhle šílenou situaci nakonec zvrátíme, soudy to ale neudělají. Soudy nastoupí až potom, po tom všem a pak provedou úklid. Jsem naprosto přesvědčen, že dojde ke spravedlivému zúčtování, které bude sice opožděné někdy i o stovky let, ale dojde k němu! A proto si také myslím, že ONI potom zaplatí velmi vysokou cenu. A ti z nás, kteří to přežijí, zúčtují s nimi u svobodných soudů.

Když se podívám na celou tu obrovskou kauzu, která se teď rozjíždí, tak mi připomíná obrovské puzzle o tisíci dílcích, do kterého chybí doplnit již jen několik dílků. Ale již nyní je zcela jasně vidět, co se zde odehrává. Mike Yeadon poskládal všechna fakta, která tu vidíme, a které představují závažné a nevyvratitelné důkazy o organizování úkladné hromadné vraždy. A za toto musí zaplatit. Na takový zločin žádná beztrestnost neexistuje!

Ani v našich právních systémech neexistuje pro nikoho beztrestnost za úkladnou vraždu. Takže všichni ti “lékaři”, kteří se na tomhle podílejí, všechny farmaceutické společnosti, které to organizují, všichni ti, co v tomhle jedou, všichni ti tzv. VIP, politikové, kteří se snaží přesvědčit lidi, aby se nechali naočkovat, všichni mediální propagátoři – ti všichni budou muset zaplatit velmi vysokou cenu. Zaplatí za zmařené životy, zničené zdraví a za vzniklý ekonomický kolaps mnoha firem.

Úmyslné ublížování nás přímo dovede k trestní odpovědnosti a k tomu, čemu Američané říkají “sankční náhrada škody”. Jediný způsob, jak nakonec za všechno tohle finančně zaplatit, je, že se všechny ty globální korporace demontují a že si vezmeme zpátky to, co nám ukradli a že se všechny ty jejich peníze použijí na vytvoření úplně nové společnosti, takové, která bude humánní, a která bude postavena na spolupráci, morálních a charakterních hodnotách které dávají lidsky smysl.

Nemám jasnou představu, jak se s nimi bude odvíjet duchovní zúčtování, ale každopádně si myslím, že budou muset zaplatit hodně vysokou cenu. Současný zkorumpovaný právní systém toho mnoho nespraví, ale až náš nový právní systém si to s nimi řádně vyřídí a provede velký úklid. Máme podporu právníků po celém světě, ve všech státech. Jsou jako my této věci oddáni a podporují nás v našem úsilí. Máme velký tým, a nikdo to nedělá pro své ego a nikdo z nás ostatním nemusí nic dokazovat. Děláme to, protože věříme v to, co děláme a jasně si uvědomujeme, že tu jde o boj mezi dobrem a zlem a také víme, že stojíme na straně těch dobrých!

Novou společnost bude třeba budovat od spodu, na základě jednotlivých regionů. Zde musíme začít, a proto pořád říkám lidem tady v Evropě: Zbavte se téhle zločinecké Evropské unie! Evropská unie slouží pouze jako nástroj ke krádeži peněz od členských států EU! Proto to byl opravdu chytrý tah od Britů, že opustili EU. A teď i některé bývalé východoevropské státy (postkomunistické státy) se chystají k odchodu. Je třeba od píky, budeme muset postavit vlastní systémy v rámci jednotlivých regionů a potom je musíme vzájemně propojit, vyměňovat si nápady, ale už nikdy nesmíme dopustit, aby nám vládl někdo se shora, z obrovské anonymní, nečitelné a netransparentní dálky.

Všechny společnosti, organizace a osoby, které se na této hrůze podíleli, budou nakonec odhaleni. Nikdo tomu neuteče. A veřejnost se o tom všem bude pomalu dovídat. Myslím, že už k tomu i dochází. Všechny ty zprávy se totiž už nedají dál potlačovat, a jak už jsem dříve říkal, ani všechny vedlejší účinky těch vakcín se už dál nedají zametat pod koberec. Úmrtnost zvýšená o 40 % v populaci po vakcinaci, co víc k tomu chcete dodat. Pokud ale budete chtít podrobné informace, tak naše “Korona komise”, která udělala rozhovory s více, jak 150 odborníky ze všech oblastí vědy vám je poskytne. Vše jsme konzultovali s takovými osobnostmi jako: Luc Montangier, což je francouzský profesor, který obdržel Nobelovu cenu, Catherine Austin Fittsová, o ní jsem se již zmínil,

Dr. Mike Yeadon, Robert Malone, Peter McCullough ad., se všemi těmito lidmi jsme dělali velmi podrobné rozhovory. Robert Malone nejdříve váhal, ale nakonec pochopil, že to, co kdysi považoval za konspirační teorie, je surová pravda. Uvedl, že to všechno máme přímo před nosem, že si o tom můžete dokonce i přečíst, protože to ONI sami přiznávají. Mnozí z nich jsou v podstatě intelektuálně hloupí, ale nesmíme je podceňovat, protože uplatili obrovskou masu lidí a zaplatili jim spoustu peněz, aby je poslouchali na slovo a dosadili je do strategických, politických a hospodářských pozic. A s těmito lidmi se musíme vypořádat. A taky se vypořádáme!

Straší nás plánem Velkého resetu a kyber-covidového vypnutí všech sítí. Všechno je možné, ale nemyslím si, že k tomu dojde. Do světa vypustili mnoho dezinformačních domněnek a úmyslného vyvolávání paniky. Hodně z toho je součástí té iluze, kterou tu vytvářejí. Mnohé z toho je součástí psychologických operací, jejichž cílem je, aby nás udrželi ve stavu dezorientovanosti a paniky, a aby nás udrželi v pozici Bidermanových donucovacích prostředků, což je něco neskutečného (to si vyhledejte, je to nauka z 50. let 20. století). Je to záměrně aplikovaná psychologická operace, kterou nám vysvětlil Prof. Mattias Desmet. Oni opravdu zhypnotizovali 30 % populace.

Takhle to opravdu funguje u 30 % populace. K těm už se nedá propracovat, protože když je člověk zhypnotizovaný, tak nic nevidí, neslyší a necítí. On to srovnával se starou čínskou ovládací technikou, která se v Číně dodnes praktikuje na lidech tak, že je zhypnotizují. Když vám provádějí operaci srdce a jste v hypnóze, tak samozřejmě také nic neuslyšíte. Proto tito lidé neslyší nic z toho, co jim pořád říkáme, ať je to sebe víc logické. Dobrá zpráva ale je, že 40 % populace můžeme postupně oslovit a informovat. A tento proces také stále intenzivněji probíhá a mnoho lidí se z této skupiny probouzí, včetně těch, co již byli očkovaní a nyní konečně pochopili, jak moc byli podvedeni.

https://celostnivzdelavani.cz/reiner-fuellmich-jaky-je-cil-covidu-a-ockovani-kam-to-cele-smeruje-a-odhaleni-podvodu-tito-lide-zaplati-vysokou-cenu-9-cast