Šišinka mozková , někteří lidé ji nazývají Třetí oko, jiní jí říkají Oko Horovo , nebo je také známá jako „vnitřní oko“. Je rovněž známo, že tento malý výčnělek v základně našeho mozku má schopnost poskytnout nám mimořádné smyslové schopnosti, jako je silná intuice a vícerozměrové nebo duchovní spojení se „vším“. Tedy s tím, co nazýváme jako „vědomí“

Šišinka mozková a Horovo oko

Přestože věda zatím nemá k této tajemné žláze zcela jasné a jednoznačné stanovisko, od pradávna je známo, že právě tato žláza má úzké spojení s tělem, duší a duchem, tedy s vědomím.

Ale od koho nebo kdo bude utkávat tu moudrost? Proč skrýváme pravdu? Pokud máte nějaké znalosti například o Iluminátech , tak asi můžete automaticky rozpoznat Horovo oko a veškerou tu další okultní symboliku, která dnes existuje na papíře, ve filmech, v televizi, v různých památkách a v hudbě. Zajímavé je, že tento symbol již před mnoha tisíci lety znázornili na svých malbách staří Egypťané .

Bylo to to největší učení, které nám mimozemšťané zanechali?Důkazy o tom, že existovalo spojení mezi staroegyptskou civilizacía vyspělou mimozemskou rasou, jsou prakticky nevyvratitelné, je známo, že Egypťanům pomohly některé vyšší bytosti vyvinout technologii a zvládnout mnoho technik, které používáme i dnes.

Mohly být znalosti o epifýze získány na základě komunikace s jinými civilizacemi? Moudrost, která až do současnosti existuje, není sice příliš rozšířená, ale právě ona nám říká, že tato žláza má schopnost být stimulována a „zušlechťována“, aby mohla přijímat multidimenzionální informace a získat schopnost navázat kontakt s jinými, dalšími rovinami reality, rozvíjet nové smysly, stejně jako vhled, dotek, chuť atd. Mohlo by právě toto vysvětlit zvláštní psychické schopnosti některých lidí?

Jak lze aktivovat šišinku mozkovou nebo třetí oko

Odborníci tvrdí, že aktivace naší šišinky mozkové nám přinese obrovské výhody a otevře nám nové, dosud netušené možnosti. Mezi nimi je možná tou nejpozoruhodnější „otevření se“ neboli spojení se s naší božskou podstatou, s naší univerzální energií, s vědomím.

Ti, kteří prošli touto zkušeností, tvrdí, že když aktivujeme naši šišinku mozkovou, tak jsme si náhle plně vědomi toho, že jsme jen energie prožívající lidskou zkušenost, tedy že jsme jen vědomí prožívající hmotnou či „materiální“ zkušenost, ale zároveň že jsme stvořeni k obrazu a podobě jakéhosi archetypu, který ovšem obsahuje veškeré vnímání, a proto trávíme své životy hledajíc tento vjem ve všem, co zde děláme, protože hledáme pouze to, co již přitom dávno známe nebo intuitivně tušíme. Naučíme se tvořit s láskou, zatímco přitom ještě najdeme navíc cestu zpět domů.

Horovo oko

Aktivizaci šišinky provází vždy také pocit univerzálního společenství, jehož jsme nedílnou součástí, pocit štěstí, nebo pozitivity, radosti a trvalé pohody. Udržuje rovněž veškeré škodlivě volné radikály trochu na uzdě, takže nemoci ustupují. Byly dokonce zaznamenány případy úplného vyléčení velice závažných onemocnění, jako je rakovina.

Mezi další výhody patří pocit vyrovnanosti se sebou samými; vede nás to k tomu, abychom žili v přítomnosti, tedy v onom tady a teď, a zaměřovali se jen na to pozitivní a na vděčnost místo na nedostatek čehokoliv. Dvě mozkové hemisféry se spojí; pocit stresu se rázem výrazně snižuje. Vstoupíme tím do jakéhosi kvantového vnímání světa, takže můžeme skutečně říci, že vidíme věci „jinýma očima“. Konečně je také dosaženo rozvoje vnímání a mimosmyslových schopností. Tedy všeho toho, co nechtějí, abychom věděli, uměli natož to dokázali vědomě používat ke zlepšení kvality našeho života, nebo, což je pro ně doslova noční můrou, k osvobození se ze systémového otroctví a z fašismu.

Nyní se ptáme sami sebe: jak tedy vlastně můžeme aktivovat naši šišinku mozkovou? Prakticky ve všech regionech světa dnes najdeme semináře a workshopy, kde nás naučí, jak na to. Technika je založena především na sérii řízených meditací a vizualizací.

Obvykle se to dá absolvovat za jeden víkend, ale pak musíme doma dodržovat nadále cvičební disciplínu. Jednou z nejznámějších metod je metoda Cyclopea mexické Fresia Castro, založená převážně na jakémsi konglomerátu znalostí o kultuře předků.

Autor: Ansh Srivastava, InfinityExplorers.com, přeložila a doplnila Myšpule