Zvrácení chřipkového onemocnění a možné účinky na C19 – pravda o mega dávkách vitamínu C

Tak za prvé. Chřipka je virové onemocnění a MUDr.ci si s ním v podstatě nevědí moc rady.
Antibiotika na virová onemocnění nefungují z principu vůbec a tak vás pošlou vypotit se do postele s Pa- ralenem anebo s nějakým jiným, všeobecně velice osvědčeným, avšak zcela nefunkčním farmaceutickým přípravkem. Z našeho pohledu totiž vůbec nejde o eliminaci příčiny, jde o pouhé tlumení průvodních potíží, které infekci doprovázejí (tzv. symptomatická léčba).
Předkládám vám tímto možnost, jak i právě vzniklou chřipku lehce zvrátit a překonat. Rychle a bez těžké chemie – a to pouze velkými dávkami vitamínu C, podávanými v hodinových intervalech.
Je to vitamín, takže nemusíte mít vůbec žádné obavy.

Co je důležité v této souvislosti vědět je to, že vitamíny, které jsou rozpustné ve vodě, nelze za žádných okolností předávkovat. A to je zrovna případ vitamínu C.
Každopádně, v první řadě, je v tomto boji proti chřipce nejdůležitější příprava. Totiž, když se ráno pro- budíte a víte, „že ji máte“, zpravidla se necítíte nějak moc dobře a v ten okamžik se vám nechce absolutně do ničeho. Zvláště pak běhat po obchodech a shánět potřebné věci jako např. rajčata, anebo dostatečně přesné váhy a zvláště, máte li jít do práce.
Čím dříve s kúrou totiž začnete, tím větší máte šanci na velice rychlé a účinné zatlumení infekce a po- sléze i na jejich rychlé odeznění.
Chřipkové onemocnění léčené touto kúrou neprobíhá zpravidla déle než 36 hodin. Během této doby je navíc člověk normálně schopen běžného provozu a pracovního procesu. Po odeznění chřipky kúru prodloužíme nejlépe ještě o jeden den.

Ten den navíc – to je jen taková rána jistoty, aby se chřipka nevrátila.
Mám zaznamenaný případ z podzimu roku 2019, kdy byla kúra nasazena až navečer prvního dne. Byla dr- žena přes noc a celý den následující (viz dále v textu). Potom byla příštího dne navečer, po 24 hodinách, pro okamžitý efekt vysazena. Den navíc nebyl dodržen. Přesto měla kúra trvalý efekt – chřipka se již nevrátila. Moc ale tento zrychlený postup nedoporučuji, je opravdu moudřejší přidat jeden den navíc.
Tento „pacient“ navíc trpí roztroušenou sklerózou, nicméně z hlediska bezpečnosti dávky a vzhledem k cha- rakteru jeho onemocnění – nevidím v tomto případě vůbec ve velkých dávkách céčka pro něj žádný problém.

Všeobecně vnímám vitamín C jako velice bezpečnou látku, kterou lze podávat souběžně s téměř jakoukoliv další nemocí a již podávanými léky. Ostatně, je to ve vodě rozpustný vitamín. Pouze u „pacientů“ s po- ruchou funkce ledvin (např. při diabetes) bych byl velice opatrný. Také je třeba vést v patrnosti, že dost možná některé léky se nesmí brát dohromady s vitamínem C. Tam prosím pozor.
A ještě jedno vážné varování: céčko, při větších a soustavně podávaných dávkách, poněkud ředí krev. To může být velice výhodné pro starší lidi, nevýhodné však pro ty, kteří již nějaké „ředidlo“ krve používají, pří- padně pro ty, kteří se např. připravují na operační zákrok.

V tom případě doporučuji průběžné kontroly u odborného lékaře na srážlivost krve. Toto upozornění se netý- ká krátkodobého užívání, týká se především vyšších dlouhodobých preventivních dávek.
V případě, že budete spatřovat v dlouhodobém užívání céčka nějaké možné nebezpečí, např. při sou- běžném užívání nějakých farmaceutických přípravků a léků, u kterých by mohl být předpoklad vzájemného ovlivňování jejich účinků, obraťte se prosím na svého lékaře.

V této souvislosti ale vůbec nedoporučuji lékaři sdělovat přílišné podrobnosti ohledně užívání větších dávek céčka. V tomto bodu jsou lékaři velice odtažití a často i dosti arogantní. Já osobně to ale vidím tak, že je daleko lepší vysadit léky na ředění krve (např. Warfarin – původně jed na krysy) a na ředění krve užívat přednostně dlouhodobě podávané céčko.

Co je velice výhodné mít doma připraveno předem:
a) levné váhy, které jsou schopné vážit s přesností na desetinu/setinu gramu. Takové lze lehce sehnat třeba i v našem e-shopu, kde stojí okolo 190,- Kč. Vyberte si ty s váživostí do 200g, má to své výhody. Může- te totiž navažovat rovnou do skleničky, která bývá poměrně těžká a 100 gramové váhy to často nezvládnou. Setinkové váhy proto, že ty levné váhy setiny gramu dovedou sice s určitou nepřesností, ale dovedou. Na 100% s velkou přesností však dovedou vážit na desetiny gramu. A to je přesně to, co od nich potřebujete.

b) práškový vitamín C (kyselina L- askorbová). Pro jednu osobu počítejme pro jednu tuto 2-3 denní kúru na osobu 40g na den, celkem pak asi tak 180g na jednu kúru pro jednu osobu. Bývá to však zpravidla o něco méně, většinou se vejdete za celou jednu kúru do 120 až 160g. Cena za 500g vit. C je asi 180,- Kč a máme jej v našem eshopu standardně skladem. Práškové céčko koupíte i v lékárně, tam bude ale nepo- měrně dražší.
c) rajčata. Postačí i ta, která koupíte celoročně v supermarketu. Na jeden den kúry a osobu je potřeba asi tak 1 – 1,2kg rajčat. Rajčata lze přechovávat v mrazáku, stačí pouze na první a druhý den kúry, protože zbytek si prostě můžete dokoupit. Namísto čerstvých rajčat lze použít rajčatovou Passatu (zahuštěné rajča- tové pyré), viz níže a foto na konci článku.

Jak jsem již zmínil, je důležité s kúrou začít co nejdříve. To znamená nejlépe ihned po ránu, jakmile zjistíte, že chřipka je tu.

Ten, kdo ráno nějakým způsobem zanedbá anebo to z jakýchkoli důvodů nestihne, anebo doufá že se mu to jen tak zdá, začne s kúrou IHNED, jak to je jen možné. To zpravidla bývá, až když člověk přijde domů z pracovního procesu a navíc mu je již zcela jasné, že ho chřipka prostě nemine. To znamená, že začne s kúrou buď v pozdním odpoledni, případně až na noc.

• Ten, kdo začne s kúrou již ráno, užije přes den 16 dávek v hodinových rozestupech a přeruší ji vždy na noc – na dobu spánku a ráno po probuzení bude pokračovat tak, jako den předešlý. Tak pokra- čuje až do vymizení potlačených symptomů chřipky + přidá pro jistotu ještě jeden den kúry navíc.
• Ten, kdo chřipku ráno zanedbá, zahájí kúru ihned, jak jen to bude možné – to jest ihned po příchodu domů, anebo až na noc. Ten potom bude s kúrou pokračovat přes celou první noc v hodinových intervalech a potom bude dále pokračovat jako ten, kdo začal kúru hned ráno. To znamená, že bude užívat céčko každý další den co hodinu, celkem 16 hodinových dávek. Na další noc(i) – na dobu spánku, bude již kúru také vynechávat.

Jak již bylo naznačeno, kúra spočívá v PRAVIDELNÉM příjmu vysokých dávek
vitamínu C.
„Pacient“ tak užije 2,5g vitamínu C v kombinaci s rajčetem v hodinových intervalech. Vřele doporučuji nařídit si minutku, a nebo budíka, např. v mobilu.
Mějte v patrnosti, že budete li brát dávky vitamínu C s rajčetem během kúry tak, jak se vám to hodí
anebo jak se vám zachce, samotná virová infekce (chřipka) a váš organismus to vyhodnotí odpovída
jícím způsobem.
Zapomenete-li vzít dávku včas, vezměte jí ihned jakmile to zjistíte a dále s kúrou pokračujte každou
další hodinu běžnou dávkou (2,5g vitamínu C ) až do času určeného ke spánku. Stane li se to jednou,
nic se neděje. Stane li se to vícekrát, pak viz výše.
Nikdy nezvyšujte hodinovou dávku nad 2,5g céčka, organismus by se vám mohl odvděčit poměrně řidší stolicí.

Průběh kúry:
Ráno, když se vzbudíte s příznaky chřipky, je nejefektivnější začít s kúrou ihned.
Po celý den budete užívat v hodinových intervalech céčko s rajčetem dle rozpisu, viz níže, a v podstatě se nic zvláštního během dne nebude dít. Máte ale zcela naprosto reálnou šanci, že navečer se teplota prostě nedostaví a také pravděpodobně nebudete zažívat pozdně odpolední všeobecně známý zhoršený stav tak, jak to všichni důvěrně u chřipky známe.
Druhého dne ráno se probudíte a budete se cítit velice dobře. Pokračujete s kúrou, berete stále 2,5g vit.C s rajským a to každou hodinu. Budete sice po ránu možná trochu cítit, že nejste úplně ve formě, ale chřipka bude VELICE citelně potlačena a vy můžete úplně normálně fungovat. Teploty se již tento druhý den ne- dostavují vůbec.

Na dobu spánku kúru přerušíte. Tak pokračujete až do úplného vymizení chřipky, typicky to je do 36-48 hodin od její manifestace.
Po úplném vymizení onemocnění je moudré kúru ještě o 1 den prodloužit (den navíc) a potom ji lze úplně vy- sadit.
Opozdilci, kteří začnou s kúrou až odpoledne/večer prvního dne, si nařídí na každou hodinu budíka také přes první noc. Není to sice optimální řešení, je ale velice účinné. Protože jste začali virovou nákazu likvidovat dosti opožděně, není zde žádná záruka, že se to povede až na 100%. Nicméně je veliká pravděpodobnost, že následující den navečer budete rovněž bez teplot.
Po odeznění potlačených příznaků chřipky rovněž přidáme jeden den jistoty a potom vit. C vysadíme. Ti, kteří se necítí na hodinové noční buzení, si vezmou noční dávky alespoň 1x za dvě hodiny a ráno pokračují v hodinových intervalech. V tomto případě ale výsledek nelze zaručit.
Vzhledem k tomu, že se takto přijímají poměrně velké dávky vit. C, které zažívací trakt není schopen za normálních podmínek vstřebat,

Je nutné podávat céčko s rajčetem.
V opačném případě, při absenci rajčete dá přebytek nevstřebaného vit. C zažívacímu traktu okamžitý pokyn k razantní evakuaci a to velice řídkým, důrazným, avšak nenutkavým způsobem. Takto se stane zpravidla po třetí hodinové dávce (2,5g) vitamínu C, není-li podáván současně s rajčetem, pří- padně Passatou.

Je vyzkoušeno, že podáváme li vitamín C s rajčetem, je velice důležité dokonalé spojení obou ingre- diencí. Při použití rajčatové Passaty stačí céčko do Passaty důkladně vmíchat lžící. V tomto případě vmícháváme céčko do Passaty asi 1 minutu, vitamín C při konzumaci nesmí skřípat mezi zuby. Opak znamenná, že je céčko nedokonale rozpuštěné a důsledkem jsou zvýšené střevní pohyby, abnor- mální plynatost a řídká stolice.

V případě, že použijeme rajčata, vitamín C je třeba do nich opravdu velice důkladně zapracovat. To zajistí pouze velice důkladné rozmixování obého. Céčko musí být dokonale rozpuštěno a obě ingredience musí být dokonale spojeny dohromady.

Jakákoliv lajdácká práce v tomto bodě přípravy se vám odmění více či méně řídkou stolicí.
Pokusy o zapracování céčka do hmoty rajčat např. vidličkou, anebo v případě použití Passaty pouze krátké vmíchání céčka, jsou naprosto nedostačující. Vyzkoušeno na vlastní řídkou stolici.
Jev více či méně naředěné stolice rovněž nastane, dáte li méně rajských, než je třeba.
Je vyzkoušeno, že s každou 2,5g dávkou vit. C je potřeba užít 1⁄2 průměrně velkého rajčete, anebo
42g rajčatové Passaty (Kaufland, viz obrázek níže).

To u 500g Passaty odpovídá 12-ti hodinovým dávkám céčka a tudíž do 500g Passaty je třeba rozmíchat 30 g kyseliny L-askorbové.

Rozhodnete-li se pro čerstvá rajčata, vybírejte vždy ty nejčervenější (nejzralejší) kusy. Je vyzkoušeno, že vy- hovují plně i ta skleníková, která jsou k mání v supermarketech a to i během zimního období.

Jak již bylo uvedeno, v případě, že namísto rajčat použijeme rajčatovou Passatu, stačí céčko do Passaty opravdu pořádně zamíchat lžící. To je její nesporná výhoda. Na kúru pak stačí smíchat 1000g Passaty se 60g vitamínu C na 24 hodinových dávek, což pro jednu osobu vystačí na cca. den a půl. Použití rajčatové Passaty bylo odzkoušeno teprve nedávno a je ve spojení s vitamínem C zcela na 100 % funkční.
Obdobně budou fungovat i konzervovaná (= tepelně upravovaná) rajčata vcelku, ta je ale třeba dokonale s céčkem rozmixovat, viz výše.

Výhodou Passaty a konzervovaných rajčat vcelku je, že bývají jednak levnější, než čerstvá rajčata a jednak ušetříte místo v mrazáku. U Passaty navíc nepotřebujete mixér. Ta se v Kauflandu prodává v papírových „briketách“ v 500g balení a doporučuji udělat si potřebnou zásobu.
Nicméně – zkoušíte Passatu od jiného výrobce a ve je výsledku poněkud řidší stolice?
Prostě vše příště pořádně promíchejte a nechte vitamín C dokonale rozpustit, případně když to nepo
může, přidejte ještě trochu Passaty.

Dejte prosím pozor. Rajčatová Passata je zahušťovaný koncentrát a proto je ho potřeba o něco
měně, než přírodních rajčat. Hustota koncentrátu bude pravděpodobně u každého výrobce jiná a tedy
bude poměr ku vitamínu C vycházet poněkud jinak. Zde popisovaná metoda byla testována s rajčatovou Passatou zakoupenou v Kauflandu, viz obrázek a podle ní (podle její koncentrace) byl nastaven poměr k vitamínu C níže .

Na tuto metodu s megadávkami céčka s rajčaty přišel kdysi někdo zcela náhodou a má to na svědomí někte- rá z látek obsažených v rajských (je již vyzkoušeno, že to není červené barvivo lykopen, patrně to bude celý komplex látek obsažených v rajčatech), která usnadňuje vstřebávání vit. C.
• Počítejte se mnou. Člověk bývá zpravidla naživu denně asi tak 16 hodin, zbytek je spánek.
To máme 2,5*16 = 40g vit. C denně. Opozdilci, kteří začnou s užíváním vit. C až na noc, jej berou také každou noční hodinu a pokračují potom celý následující den a dále jako ti, co začali již ráno. Ti si také musí dopočítat potřebné množství vit. C a rajských na první pozdní odpoledne a noc (cca. 8- 10 dávek).
• Je vyzkoušeno, že na každou jednu hodinovou dávku céčka plně postačuje
1⁄2 rajského, případně 42 g rajčatové Passaty. Rajská vybírejte ne malá, ne velká, takový velikostní průměr. Vybírejte ta nejzralejší. Na jeden den (na 16 hodin bdělého stavu) budete na osobu tedy po- třebovat 1⁄2 *16 = 8 průměrně velkých rajčat. Podle mé zkušenosti to je cca. 1- 1,2 kg rajčat na osobu a den. Zvolíte li na místo rajčat rajčatovou Passatu (Kaufland), pak na jeden den (16 dávek) plně postačí 667g Passty, které smícháte se 40 gramy vitamínu C. Můžete tak učinit na celý den dopředu, anebo si míchat jednotlivé dávky každou hodinu extra. Každý způsob má své výhody a ne- výhody, viz úplně na konci.

Kúra pro 16 hodin užívání pro jednu osobu (rozpis na jeden den):
• Vyndáme rajská z mrazáku (1-1,2kg), případně pro ně skočíme do obchodu (buďte ale raději připra- veni – zaručeně je nebudou mít, to mám zcela spolehlivě vyzkoušené). Alternativa s rajčatovou Passatou je podle mne ale naprosto dokonalá.
• Když na zamražená rajská namíříme (zapnutý) ventilátor, tak po cca.10ti minutách je možné je na- krájet nožem na menší kusy, které pod ventilátorem rozmrznou během několika dalších minut.
• Rajská odbubákujeme a velice důkladně rozmixujeme.
• K rozmixovaným rajským opatrně přisypáváme 40g céčka. Dávejte pozor, když jej tam nasypete na-
ráz, céčko rádo tvoří hrudky, které se potom v mixéru jen honí sem tam a v podstatě je to pak jen náhoda, jestli vběhnou pod nůž. Takže sypat velice pozvolna.Tyčový mixér je v tomto ohledu daleko vhodnější, nežli stolní.
• Protože ale tyčový mixér bývá podstatně slabší, nejdříve se vytvoří taková hustá pěna, která ztekutí až po delším mixování. Vydržte a pořádně vše rozmixujte. Céčko se musí rozpustit a vše se musí zcela dokonale spojit. V opačném případě hrozí řidší stolice, viz výše.
• Pro chuťové vylepšení velice vřele doporučuji na každou hodinovou dávku přidat 0,5 gramu lecithi- nu. Lecithin dodá příjemnější chuť a také umožní poněkud lepší vstřebatelnost některých látek z raj- čete, které jsou ve vodě nerozpustné. Funguje to ale na 100 % i bez lecithinu.
• Po mixování obsah mixéru rozdělíme na 16 stejných dílů a to buď objemově, anebo váhově.
• V případě, že použijeme rajčatovou Passatu, pak denní dávka na osobu je 667g rajčatové Passaty
(Kaufland) a 40g vitamínu C.
• Objemové rozdělení: hmotu vlijeme do nějaké odměrné nádoby a zjištěný objem podělíme šestnác-
ti. Výsledný objem je vaše hodinová dávka.
• Váhové rozdělení (doporučuji): obsah mixéru nalijeme do uzavíratelné lahve, kterou zvážíme. Sta-
čí kuchyňské váhy s přesností 1 až 5 gramů. Od výsledné celkové váhy odečteme váhu prázdné lahve (!) a výsledek podělíme číslem 16. Výsledná váha je váhou jednotlivé hodinové dávky. Ob- jemově to bývá u rajčat někde přes 60ml, u Passaty je to méně. Lahev je vhodná pro verzi s rozmi- xovanými rajčaty. Passata je hustší a tady pomůže nějaká širokohrdlá nádoba, ze které směs céčka s Passatou nabíráme lžičkou.

Ať k hodinové dávce dojdeme tím, anebo oním způsobem, nyní výsledný vypočítaný objem/váhové množství nalijeme do nějaké odpovídající odměrky, kterou budeme po celou kúru používat na odměřování hodinové dávky a poznačíme si nalité množství (třeba samolepkou) tak, abychom je přibližně byli schopni reprodu- kovat. Vypadá to sice trochu složitě, ale není zde potřeba nějaké až moc velké přesnosti. Jako odměrku lze

použít třeba „odměrku 1 dl“. Já osobně to odhaduji podle vzorku, který si po mixování odliji a takto předem stanovím. K tomu používám plastovou odměrku, která nic neváží a mohu ji nosit všude s sebou.
To odměřené množství bude samozřejmě pokaždé trochu jiné a to podle aktuálního množství dodaných rajských.
Ale ať to odměříte tak anebo tak, obsah mixeru na závěr doporučuji nalít do uzavíratelného obalu. Ten může- te nosit po celý den s sebou, nebudete tak odsouzeni k tomu, abyste museli zůstat doma. Odměrku nezapo- meňte vzít s sebou a samozřejmě vždy nařídit minutku. Pokud máte možnost, lahev s céčkem během dne uchovejte v temnu a chladu.

ZÁVĚR I: VITAMÍN C FUNGUJE VE VYSOKÝCH DÁVKÁCH JAKO VELICE ÚČINNÉ ANTIVIROTIKUM.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

nebylo testováno na dětech, nicméně třetinové/poloviční dávkování (podle váhy dítěte) by asi vůbec nebylo na škodu. Jak bylo již řečeno, ve vodě rozpustné vitamíny nelze předávkovat. Maximálně se objeví řídká stolice. Další důležitá poznámka: Ono to na tu chřipku opravdu velice dobře funguje. Pomyslete hlavně na svoje dlouhodobě nemocné a staříčky, pro které může mít chřipka (a nejen chřipka…) následky přímo fatální.

V ČR umírá na chřipkové onemocnění v dlouhodobém průměru zhruba 2.500 obyvatel ročně.
Kolik z nich jich tady mohlo být o pár let déle, kdyby všichni znali tento zcela jednoduchý postup.
Také důležitá poznámka: dostalo se zcela náhodou k mému sluchu, že někteří agilní jedinci se snaží brát tuto protichřipkovou kúru jako prevenci. Nedělejte to!!!

Ta dávka céčka je pravdu poměrně vysoká a navíc – nejde o zcela chutnou záležitost. Když ale po ránu není jednomu dobře a je jasné, že bude bez patřičného zásahu ještě hůře, tak ty dva, tři dny se to dá vydržet. Rozhodně je to 100x lepší, než prodělat chřipku naostro. Když ale kúru s rajčaty pojmete jako prevenci, budete jen láteřit.

Dlouhodobé užívání céčka jako prevence (a pro staříčky jako náhradní řešení když nezvládnou kúru s rajčaty, viz výše).

Při chřipkovém onemocnění mohou mít staříčci problémy s polykáním tak velkého množství rajčat denně. Je li to nevyhnutelné, podávejte jim alespoň 3x denně 3g vitamínu C rozpuštěného v malém množství vody. Jestli že zvládnou i 4 dávky, tím lépe. Dbejte na to, aby byly jednotlivé dávky rozprostřeny do celého dne co nejrovnoměrněji. To, že 4 dávky denně je moc, to se projeví řídkou stolicí po čtvrté dávce.
Tři třígramové dávky za den (cca. 16 hodin) by měl snést snad téměř každý. Zdravý, či nemocný a to i jako
dlouhodobou prevenci.

V případě nejrůznějších potíží (např. u staříčků) podávejte alespoň 3x3g céčka denně, rozprostřete je do tří až pěti dílčích dávek.

Může se také stát, že dotyčný také bude odmítat přijímat tak mnoho kyselého vitamínu C rozpuštěného ve vodě a bude si stěžovat na překyselení. V tom případě můžete připravit z céčka askorbát draselný, který je neutrální formou vitamínu C. Lidé jej obecně užívají moc rádi právě pro to, že není kyselý. Navíc tato forma céčka zásobuje organismus draslíkem, což může mít pro velké množství z nich velice příznivý efekt. Dejte ale pozor, draslík obsažený v askorbátu draselném může snížit krevní tlak, což ale pro velkou část populace může být velká výhoda. Pozor ale na dávkování draslíku ve spojení s diabetes, kdy bývá omezena schopnost organismu vylučovat právě přebytečný draslík. Nutno podotknout, že askorbáty všeobecně jsou o cca. 50% méně účinné, než vitamín C v původní kyselé formě.

Návod na výrobu nekyselé formy vitamínu C – askorbátu draselného: Hydrogenuhličitan draselný (1,7g) odměříme dohromady spolu s céčkem (3,0g) do sklenice, přidáme asi tak 1dl vody a necháme vyšumět. Vy- šumění a rozpouštění obou složek urychlíme mícháním lžičkou (doporučeno). Příjmem těchto větších dávek vitamínu C chřipku sice nezatlumíte, trochu se však nemocnému může ulevit a pomůžete mu chřipku překo- nat s daleko nižším rizikem nějakých zdravotních následků. Askorbát draselný připravujte z jednotlivých složek zcela zásadně těsně před použitím.

A ještě malá a nepatrná poznámečka na závěr.
Doporučená denní dávka (DDD) vitamínu C je 60mg. Nicméně je to přesně taková dávka, abyste neo- nemocněli na kurděje. Srovnávací studie na zvířatech totiž dokázaly, že spotřeba zdravého člověka je někde mezi 2 až12g (!) vitamínu C denně. Ten obrovský rozptyl je dán tím, že nároky na množství céčka se velice různí, člověk od člověka. Jeho okamžitá potřeba vitamínu C je ovlivněna celkově jeho konstitucí, fyzickou a psychickou zátěží, případnou probíhající nemocí, stavem imunitního systému, jeho metabolismu, atd.

Člověk je totiž jeden z mála organismů z živočišné říše, který si céčko syntetizovat nedokáže. Příčinou je genová mutace, která se objevila někde během evoluce a která syntézu céčka u člověka blokuje. Ostatní zá- stupci živočišné říše totiž tuto schopnost v naprosté většině mají a výše uvedené potřebné denní množství vit. C pro člověka bylo nějakým způsobem dopočítáno právě z výzkumů dělaných na zvířatech.
Kůň, prase a pes si céčko pro svou potřebu vyrobí sami, my to ale nedokážeme.

Já osobně dlouhodobě beru, jako prevenci 3x3g céčka denně. Dejte ale pozor. Devět gramů céčka užito jednorázově je totiž, zcela jasně, pro naprostou většinu populace, dávka naprosto důkladně ředící stolici. Píši pro „většinu“, protože mezi námi existují samozřejmě i světlé vyjímky. A ještě k účinkům vyšších dávek vitamínu C.

Vitamín C, ve vyšších dávkách – přesněji řečeno v dávkách, které byly výše popsány, t.j. 2,5g každou hodinu, ve spojení s rajčaty, je úžasný antistresor. Osobně tuto vlastnost céčka občas vyu- žívám, když mám brzy ráno odevzdat hotovou práci a např. v 18,00 hod. dne předcházejícího zjišťuji, že ne- mám šanci práci dokončit v termínu. Je li člověk ke své práci zodpovědný, pak v tomto okamžiku zcela auto- maticky nastupuje STRES. V tu chvíli já osobně nasazuji céčko ve výše uvedeném množství 2,5g s rajským a beru každou hodinu. Asi tak po třech hodinách začne céčko fungovat a člověk začne mít náladičku a začne být „vysmátý jak lečo“. Po celou dobu, až do rána, pravidelně užívám 2,5g céčka s rajským a ráno je všech- na práce hotova. Do postele jdu ráno vyloženě jen pro to, že vím, že to potřebuji, i když organismus falešně říká, že je o.k.
VY!

Toto je rajčatová Passata z Kauflandu, se kterou byla kombinace s vitamínem C bezpečně vyzkoušena, viz výše. V Kauflandu můžete dost možná koupit i jinou, poměry Passaty a
vitaminu C se však budou pravděpodobně lišit. Záleží totiž na stupni zahuštění, které může být odlišné. POZOR! Balením Passaty není v tomto případě konzerva, jde o papírovou krabičku.
Další, velice zajímavé a užitečné informace o vitamínu C naleznete zde:

http://www.rizikaockovania.sk/dok/Vitamin_C-liecba.pdf

ZÁVĚR II: VITAMÍN C FUNGUJE U ZDRAVÝCH LIDÍ PODÁVANÝ V MEGADÁVKÁCH, JAKO VELICE
ÚČINNÝ ANTISTRESOR. MUDr.ci TO ROVNĚŽ ASI NEVĚDÍ ANEBO PROSTĚ VĚDĚT NECHTĚJÍ.
JE TU ALE JEŠTĚ TA DALŠÍ, POMĚRNĚ OŠKLIVÁ VARIANTA: NECHTĚJÍ, ABYSTE TO VĚDĚLI

Možné účinky megadávek vitamínu C na koronavirus
V současné době, vzhledem ke koronavirové situaci není až tak zcela jasné, jak se bude chovat covid-19 infekce při velkých dávkách céčka. Zatím lze jen předpokládat, a to na základě mých velice bohatých zku- šenostech s chřipkou, že dojde k citelnému útlumu jím způsobovaných zdravotních potíží.
Céčková kúra s rajčaty (Passatou) by se klidně dala prodloužit v případě vážných obtíží způsobených covid- 19 infekcí, i třeba na 5-6 dní, čímž by se daly překonat ty nejkritičtější fáze infekce.
Dokonce uvažuji zcela vážně nad tím, že by se tato kúra dala brát i v noci, non-stop. Tím by se celkový denní přísun céčka mohl zvýšit ze 40-ti na 60 gramů.

V případě infekce koronavirem samozřejmě platí, že čím dříve dojde k zásahu, tím lépe. Je třeba mu co nejdříve zamezit v rozmnožování a usídlení se v organismu (koronavirus se množí údajně až 270x rychleji, než běžný chřipkový virus) a co nejrychleji jej z organismu eliminovat. Tento návod, lze po uvážení, vyzkoušet u mírných a zcela začínajících případů. Ty zanedbané, nezvladatelné a progresivní pří- pady patří jednoznačně do rukou lékařů.

Největších účinků vitamínu C by se dalo dosáhnout jeho intravenózní aplikací, která je však zcela úplně mimo naše možnosti.

Zaznamenal jsem ale možnost podávat vitamín C ve formě nálevu (forma léčivého klysmatu – klystýru) a jeho vstřebání v tlustém střevě. Tímto způsobem se takto dají do organismu dostat i daleko větší dávky céč- ka. A co je při tom patrně důležité: použitím céčka v klysmatu se obejdou játra a vitamín C se vstřebává pří- mo z tlustého střeva do krve. To znamená, že by se mělo dosáhnout jeho daleko vyšších koncentrací v krvi, možná až na úroveň srovnatelnou s jeho intravenózním podáním. Vitamín C však v tomto případě musí být v neutrální podobě (askorbát). Tímto způsobem lze do organismu dostat 20-30g céčka a to několikrát denně, opakovaně.

Pro případné použití céčka v kombinaci s rajčetem/Passatou v souvislosti s koronavirem vřele doporučuji preventivně začít užívat Aspirin Protect 100 (Bayer), 1 tabletu 1x denně, dlouhodobě. V případě kovidové nákazy potom ihned přejít na kúru megadávek céčka 40-60g denně (viz výše), zároveň s vysazením Aspirinu Protect 100 a s nasazením klasického Aspirinu 500, potahované tablety. Posledně jmenovaný doporučuji užívat v maximální dávce podle příbalové informace poskytnuté výrobcem a to až do odeznění akutních příznaků. Potom doporučuji opět přejít na pravidelné denní užívání Aspirinu Protect 100.

POKUD MOŽNO, NIKDY (!!!) nezaměňujte Aspirin (Bayer) s jeho analogy (např. Acylpyrin, Stacyl, a další) od jiných výrobců. Aspirin od Bayera se od svých analogů liší v mikrostruktuře a má proto poněkud odlišné účinky.

Aspirin (Bayer), na rozdíl od svých analogů, vykazuje daleko silnější protizánětlivou reakci, dále pak rovněž ředí krev a zamezuje tvoření krevních sraženin, které případně pomáhá i rozpouštět.
Prvně jmenovaný Aspirin Protect 100 je vyloženě určen pro dlouhodobé preventivní užívání. Tyto tablety jsou v enterosolventním provedení, což znamená, že v nezměněné podobě projdou žaludkem a rozpustí se až v zásaditém prostředí tenkého střeva. Totiž dlouhodobé užívání klasického Aspirinu 500 může vést u ně- kterých jedinců k porušení žaludeční stěny.

Naopak, pro akutní, krátkodobé použití je vhodné použít „plnou palbu“ klasického Aspirinu 500, který funguje daleko razantněji a kdy jeho užívání po omezenou, krátkou dobu nezanechá na žaludeční stěně prakticky žádné následky. Je prokázáno, že kyselina acetylsalicylová (Aspirin) se výborně snáší a doplňuje v kombinaci vitamínem C.

Je tedy podle mne vhodné svoji krev na případnou kovidovou infekci předem připravit, a to právě jejím mírným naředěním již výše zmíněným Aspirinem Protect 100. Takto předpřipravená krev bude daleko lépe odolávat případnému srážení, které kovid-19 beze vší pochyby vyvolává.
Je to vlastě jeden z podstatných projevů, kterým se kovid – 19 liší od klasické chřipky.
Uvažte, jak je velice pošetilé pacienta připojit na ventilátor, když má vlastně plicní tkáň plnou krevních sraženin. Zní to jako nesmysl, že?

A co na to lékaři? Odpověď všichni známe.

Podle všeho mají nedostatek ventilátorů, jak je od nich občas slyšet.

Srážení krve.
Zjednodušeně řečeno, to umí a také dělá kovid – 19 velice často a rád.
A právě vhodnou přípravou krve – jejím naředěním, je pak krev schopna, podle všeho, těmto následkům schopna účinně odolávat.

Proto je podle mne velice prozřetelné připravit svou krev na případnou invazi kovidu – 19.
Občas se Aspirin 500 poslední dobou vytrácí z trhu. Považuji proto za velice moudré si udělat doma od každého zásobu. Uložením do mrazáku, v neporušeném obalu, prodloužíte jeho exspiraci něko- likanásobně.

Aspirin 500 lze případně objednat přes E-bay, např. z Litvy. Ve stavu krajní nouze si pak opatřete je- den z dosud běžně dostupných analogů: Acylpyrin 500, Stacyl, a.p. Rovněž je důležité poznamenat, že existuje poměrně velké množství lidí, kteří jsou alergičtí na kyselinu acetylsalicylovou (účinná látka Aspirinu) a musí se jí bezpodmínečně vyhnout.

V tom případě lze ředění krve podpořit konzumací potravin, které ji umí rovněž do určité míry ředit.
Patří mezi ně: zázvor, curcumin, skořice, cayenský pepř, cibule, česnek a mnoho dalších (mezi nimi mimo jiné i vitamin C).

U zázvoru, který bych označil jako nejvíce užitečný (vykazuje při správném použití jak protizánětlivost, tak umí ředit krev a rozpouštět krevní sraženiny), je důležitá následující okolnost, která se málokde uvádí. Zá- zvor je nutno před léčebným použitím nejméně 4 minuty vařit, anebo jej lze použít v sušené formě. Varem anebo sušením se totiž poměrně neužitečné látky (prekurzory) promění na ty užitečné a léčivé (tzv. gingero- ly), pro které je zázvor tak vyhledáván.

Při užívání potravin a léčiv ředících krev ve větším měřítku je vcelku vhodné dávat trochu pozor na předáv- kování, které se m.j. projevuje výtokem krve z nosu, bezdůvodně se tvořícími krevními podlitinami, atp.

Poměrně ucelená pojednání o potravinách ředících krev lze najít na internetu třeba tady:
https://www.ceskaordinace.cz/prirodni-prostredky-na-redeni-krve-ckr-1057-10639.html https://vitaminy.doktorka.cz/prirodni-latky-redici-krev https://www.celostnimedicina.cz/redeni-krve.htm https://www.rehabilitace.info/zdravotni/husta-krev-v-zilach-jak-ji-zredit/

POSLEDNÍ INFORMACE A POZNATKY:
Co se týká virové infekce kovid-19, bylo tento rok učiněno několik svědectví, že vitamín C v megadávkách a ve spojení s rajčaty + Aspirinem 100 + Aspirinem 500 je pravděpodobně velice účinným prostředkem.

Po nasazení vitamínu C podle výše uvedeného schematu došlo během 3-4 hodin k potlačení zvýšené teplo- ty a k dalším projevům infekce již nedošlo. Megadávky céčka byly podávány pro jistotu po dobu tří dnů. K podávání megadávek vitamínu C došlo téměř okamžitě po manifestaci zvýšené teploty. K poslednímu zazna- menanému a takto ošetřenému případu došlo v období 4.- 6. června 2021 a to na vlastní kůži.

Vřele vám všem doporučuji následující nastavení. Dojde li ke stavu, kdy pocítím něco, jako
příznaky chřipky, je třeba okamžitě jednat. Prostě není čas na rozhodování se, zda jde o běžnou chřipku, anebo virovou infekci kovid- Pakliže do 4 hodin od nasazení céčka s rajčaty dojde k utlumení teploty, budu pokračovat dále v léčbě céčkem. Nezareaguje li onemocnění na mega dávky céčka po této době a bude-li mi hodně špatně, budu přemýšlet, co dál. Takto to mám já osobně nastavené a doporučuji vám, abyste udělali totéž. Znovu opakuji, že zcela stěžejní je co nejrychlejší reakce,  což platí v případě infekce kovid-19 tisícinásobně
.
Další, velice zajímavé a užitečné informace o vitamínu C naleznete zde:
http://www.rizikaockovania.sk/dok/Vitamin_C-liecba.pdf

• • • • •
NÁVODY V KOSTCE

Univerzální jedna hodinová megadávka s rajčaty:
2,5g vitamín C (kyselina L-askorbová) 1⁄2 středně velkého (cca. 70g), co nejzralejšího rajčete možnost přimíchat 0,5g lecithinu, není podmínkou, zlepší chuť umixovat dohladka, nutnost dokonalého rozpuštění vitamínu C užíváme každou hodinu, celkem 16 dávek během dne pozn.: není příliš praktické připravovat kvůli neustálému mixování každou dávku zvlášť. S rajčaty má podle mne smysl připravovat pouze celodenní přípravu na 16 dávek, viz bod B.

B.
• • • • • •
Celodenní příprava s rajčaty, celkem 16 dávek:
40g vitamín C (kyselina L-askorbová) 1-1,2kg, co nejzralejší rajčata
možnost přimíchat 8,0 g lecithinu, není podmínkou, zlepší ale chuť.
umixovat dohladka, nutnost dokonalého rozpuštění vitamínu C.
užíváme každou hodinu, celkem 16 dávek během dne, nutno rozdělit hotovou přípravu na 16 dávek celou přípravu je vhodné uchovávat v chladu

pozn.: tato varianta je poměrně vhodná pro ty, co hodně cestují. Chuť do určité míry zlepší přídavek lecithinu. Osobně ale doporučuji přípravu s Passatou, která má daleko lepší chuť a odpadá mixování a péče o rajčata.

C.
• • • • • •
Univerzální jedna hodinová megadávka s Passatou (Kaufland):
2,5g vitamin C (kyselina L-askorbová) 42g rajčatová Passata Kaufland (min.42g).
možnost přimíchat 0,5g lecithinu, není podmínkou, zlepší ale chuť
pořádně umíchat (míchat min. 1 minutu), nutnost dokonalého rozpuštění vitamínu C sklenici doplnit vodou na cca. 200ml, zamíchat
připravujeme a užíváme každou hodinu, celkem 16 dávek během dne
pozn.: tato varianta je poměrně chutná. Vyžaduje na místě připravené váhy, sklenici, lžičku a vodu.
Přípravu je nej- vhodnější provádět každou hodinu, kontinuálně, přímo na vahách, podle následujícího schematu:
1) na váhy dáme skleničku, zatárujeme
2) do skleničky odvážíme 2,5g vitamínu C, zatárujeme
3) do skleničky odvážíme 0,5g lecithinu (doporučeno), zatárujeme
4) lžičkou ve sklenici utřeme nasucho obě ingredience dohromady, aby lecithin netvořil ve vodě hrudky 5) do skleničky odvážíme 42g Passaty
6) obsah sklenice řádně promícháme
7) objem doplníme vodou na cca. 200ml a ještě jednou řádně promícháme. Céčko se musí dokonale
rozpustit, mícháme asi 1 minutu. Céčko nesmí za žádných okolností skřípat mezi zuby.
Tato hodinová dávka s Passatou je vhodná, setrvává li člověk na jednom místě (např. doma) a také co se týká jak chuti, tak i přípravy. Navíc, při odvažování Passaty je jedno, jestli jí bude v dávce 42g nebo 43g, jde jen o to, aby bylo do- drženo její minimální množství, to jest 42g. Otevřenou Passatu udržujte v chladu

D.
• • • • • •

Celodenní příprava s Passatou (Kaufland), celkem 16 dávek:
40g vitamin C (kyselina L-askorbová) 672g rajčatová Passata Kaufland
Možnost přimíchat 8,0 g lecithinu, není podmínkou, zlepší ale chuť
Pořádně umíchat (míchat min. 1 minutu), nutnost dokonalého rozpuštění vitamínu C
obsah případně naředit vodou pro snadnější manipulaci, pořádně zamíchat
Užíváme každou hodinu, celkem 16 dávek během dne, nutno předem rozdělit na jednotlivé dávky, případně jednotlivé dávky průběžně odměřovat
Celou přípravu je vhodné uchovávat v chladu

pozn.: tato celodenní příprava je maximálně vhodná pro ty, co hodně cestují, hodně se pohybují. Není vůbec problém při- pravit celodenní přípravu s Passatou bez mixéru, i někde v terénu.

Collegium Health – receptář (Pavel H.)