Linus Carl Pauling byl americký kvantový biochemik, podle některých názorů nejvýznamnější chemik 20. století.

Byl jeden z prvních chemiků, který aplikoval tehdy novou kvantovou mechaniku v chemii, a za jeho práci na podstatě chemické vazby, jejíž vysvětlení pomocí kvantové mechaniky lze považovat za jeden z největších úspěchů této nové teorie, mu byla v roce 1954udělena Nobelova cena za chemii. Pauling patří též k zakladatelům molekulární biologie, podílel se na objevování prostorové stavby bílkovin a významně přispěl i do řady dalších oborů, včetně anorganické a organické chemie, metalurgie, imunologie, anesteziologie, či psychologie.

Po 2. světové válce se zabýval následky nadzemních testů jaderných zbraní a za svou kampaň proti těmto testům získal Nobelovu cenu míru za rok 1962. Ve svých pozdějších letech se stal obhájcem, poněkud kontroverzního, pravidelného užívání velkých dávek vitamínu C jako prevence proti mnohým chorobám včetně, jak věřil, rakoviny.

Zkoumal dlouhodobě účinky a vlastnosti vitamínu C. Za tento výzkum obdržel první Nobelovu cenu. Druhou pak dostal za své zásluhy o mír. Carl Pauling jako jediný užíval vitamín C v množství 3g a postupně navyšoval dávku až na 18g denně a dožil se 93 roků, přestože mu diagnostikovali v 59 letech rakovinu a oba rodiče zemřeli ve věku 60ti let. Své dlouhé přežívání vždy připisoval vitamínu C a dalším výživovým doplňkům.

.
V 50. a 60. letech minulého století vydal bestseller o vitamínu C. Lidé začali v Americe masivně užívat vitamín C podle jeho instrukcí v knize. Výsledkem bylo, že se v té době snížila úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění o 50%.

Není zájem o léčbu levným vitamínem C

Humánní medicína pod přísným dohledem farmaceutické loby má sloužit k ochraně pacienta, ale čím dál je patrno, že tento dohled je v neprospěch pacientů a brání pokroku.
Ignorace vitamínu C klasickou medicínou je dalším do očí bijícím upřednostněním mnohem nákladnějších lékařských postupů. Pravda o vynikajících schopnostech C vitamínu ohrožují evidentně ekonomické zájmy farmaceutických firem, přestože léčebné účinky C vitaminu jsou dalekosáhlé a přesto, že C vitamín patří mezi nejbezpečnější známé substance. Dnes se znovu objevují a potvrzují terapeutické účinky a postupy publikované už před 60-ti lety. Je až neskutečné jak některé informace, které jsou v kategorii “nevhodné pro širokou veřejnost”, se v době elektronických databází a vyhledávačů doslova vytratí během tří generací.
Bude se tato manipulační praxe neustále opakovat nebo přenesením cenných informací do každodenního života široké veřejnosti této manipulaci zabráníme!!!

 

Více na stránkách www.c-vitamin.cz