Glukoneogenezí proti rakovině (nebo Jak naučit imuno-reflexy vstřebávat nádory)

Předpoklad: Nádory vyčkávají v každém z nás, a stejně jako pro zdravou tkáň platí, že katabolizují nebo anabolizují, v závislosti na aktivitě fyzické zátěže organismu a následné energetické a dusíkové obnovy.

Příznivý stav: Nádory katabolizují – vstřebávají se resyntézou ve prospěch energetické a dusíkaté svalové obnovy.

Nepříznivý stav: Nádory se aktivují – rostou při nadbytku energie a celkové pozitivní dusíkové bilance v organismu, důsledkem svalové nečinnosti.

Vlivy: Karcinogenní činitele vnějšího i vnitřního prostředí akcelerující růst nádorů, atakují rovnovážnou zónu mezi katabolizujícím a anabolizujícím nádorem intenzivněji.

Aktivní glukoneogeneze:

Nutná podmínka – dostatečná schopnost neškodně zvládnout přiměřené dávky vyšší fyzické zátěže a poměrně malé tukové zásoby.

Pokud se z určitých příčin „obsypete“ bradavicemi či jinými nádory, zkuste si navodit stav aktivní glukoneogeneze, kdy organismus nemůže čekat na uvolnění energie z již vyčerpaného glykogenu pro obnovu vyčerpaných svalů důsledkem fyzické zátěže a proto musí doplňovat energii vstřebávající „ sebepožíraje“ upřednostní nejprve „evolučně mladší tkáně“ nádorů, kterým přesměruje tok živin a energie do svalové glykolytické obnovy.

I.fáze:

Přiměřenými tréninkovými jednotkami a vhodnou životosprávou s dočasně eliminovaným přísunem uhlohydrátů vytvoříme energeticko-dusíkatou pohledávku ve svalech. U netrénovaných postačí dopracovat se na úroveň, aby 1x denně zvládly aerobní režim s intenzitou, jejíž pf alespoň 1 hodinu atakuje anaerobní práh za současně vhodně upravené životosprávy.

(Např. pro běžně trénovaného: dopoledne 1-2 hodinový souvislý běh v aerobní zóně pf atakující anaerobní práh, v kombinaci s odpoledním silovým tréninkem 20 až 30 sérií po 10-20 opakování rozložený na více svalových skupin o intenzitě fáze zopakujeme 3 dny.

Pozor! Při nedostatečně natrénovaném glykolytickém obratu může prudký pokles glykogenu a jeho nevytrénovaná obnova způsobit momentální oslabení imunity a přivození zánětlivého stavu).

Nádory nejsou tak trénovány jako vy, proto jejich růst se zastavuje blokováním jejich metabolismu při vyšší kyselosti a nedostatkem kyslíku, který je přesměrován pro oxidativní glykolytické uvolňování energie rozpadem ATP během primární aplikaci svalové zátěže v jedné tréninkové jednotce, jakož i při následující sekundární jednotce. glykogenu, trvající 50-100x déle, než trvání tréninkové jednotky.

II.fáze:

Stav aktivní glukoneogeneze, kdy organismus požírá vlastní bílkovinnou tkáň, důsledkem akutního nedostatku energie t.j. dalšímu uvolnění glykogenu se brání únavou – eliminující další zátěž, přičemž tukové zásoby na resyntézu glykogenu nestačí a krátkodobou eliminací uhlohydrátové za současného zvýšení dusíkaté potravy zablokujeme obnovu energie, případně dalším tréninkem zatížíme svalové skupiny, které ještě nebo zatížíme svalové skupiny, které ještě netíží svalové skupiny, které ještě nebojí zatížíme svalové skupiny.

Poznámka: Pro vykrytí svalové dusíkové bilance pro strávení bílkovin potřebujeme více energie, než samy obsahují. Dusíková bilance v organismu není homogenní, v kontrahujících svalech vzrůstá dusíková pohledávka, přičemž dlouhodobě nekontrahované svaly i nádory jsou nadbytečným zdrojem bílkovin i energie.

Jedná se o hru s časem:

Již půlhodinový jednorázový výdej energie při glykolytickém intervalovém posilovacím tréninku s intenzitou atakující anaerobní práh a poklesy pf minimálně 100/min, způsobí pohledávku energie na 48 hodin, což je průměrná rychlost resyntézy svalového glykogenu na původní úroveň.

Při vícenásobných dávkách zatížení 1x nebo 2x denně dochází k ještě většímu vyčerpání glykogenu a tím ik prodloužení jeho obnovy až na několik dní.

Pozor! – Může se stát při běhu, že pokud ztrácíte barevnost vidění, dochází k nežádoucí hypoglykémii důsledkem vlastní vyčerpávající aktivity a ne cukrovkou, blížíte se k bezvědomí a proti vlastní vůli jste neschopni další zátěže, jste nuceni sednout nebo lehnout, někdy až pospat (u známý pojem „náraz do zdi“).

Přiblížením se k hypoglykémii za současné energetické svalové resyntézy glukoneogenezí z „nádorových rezerv“ dosáhneme katabolického vstřebávání nádorů. V dalších dnech si dopřejte plynulou obnovu postupným zmenšováním zátěže až pro optimální udržování pravidelného glykolytického obratu přiměřenou životosprávou a fyzickou zátěží.

III.fáze:

Naučit organismus a jeho imuno-reflexy pravidelnému přiměřenému energetickému i dusíkovému obratu (výdeje a obnovy) pro udržení energetické i anabolické-katabolické rovnováhy, za podmínky přiměřeného životního prostředí, stravování a vhodné životosprávy s eliminováním karcinogenních činitelů.

To, co v organismu zůstane déle nefunkční nebo nevyužívané je zdrojem energie a bílkovin pro nádory rakoviny.

Delší pasivní období, například. u sportovců, kteří prudce ukončili pravidelný trénink, nastává energeticko-dusíkatá kumulace v organismu, což vytváří podmínky pro anabolický růst nádorů. Proto je důležité i nadále alespoň volněji trénovat.

Po adaptování organismu na pravidelný režim energetické i anabolické-katabolické rovnováhy se nemusíte příliš zatěžovat antioxidanty, protože pravidelná „kyslík-požírající“ energetická resyntéza svalů je dostatečným antioxidantem.

(Pozitivní vliv na kardiovaskulární a mízní systém, inzulínovou stabilitu, trávení, vylučování a pohybový aparát je samozřejmostí.)

Prudké změny škodí!

Pozor také na vnější změny počasí, neboť změny počasí jsou další zátěží pro organismus. Vnější změny vyvolávají vnitřní readaptační změny v organismu, které také potřebují energii.

Glukoneogeneze je metabolická dráha syntézy glukózy z necukernatých prekurzorů (především z pyruvátu, laktátu, meziproduktů citrátového cyklu, aminokyselin, glycerolu)

Aktivní krátkodobá glukoneogeneze – stadium energetické pohledávky organismu dosažené vícenásobnou vlastní fyzickou aktivitou, jejímž důsledkem dochází k energetické resyntéze „uhlíkové kostry“ bílkovinné tkáně (hlavně nádorů) a následným jejím katabolizováním i „dusíkové kostry“. (V našem případě využijeme kombinaci glukoneogeneze a negativní dusíkové bilance.)

Pokud výdej energie je větší než příjem, organismus mění své tkáně na použitelnou energii, jako je glukóza, aminokyseliny a volné mastné kyseliny, zvýšenou aktivitou katabolických hormonů, které mobilizují „samovstřebání“ buňky rozkladem svých enzymů a struktur, na bílkoviny, cukry a tuky.

Nehomogenita výskytu katabolických hormonů v organismu při intenzivní svalové aktivitě i při následné dusíkato-energetické svalové obnově způsobí, že k obnově energie „sebepožíráním“ se nevyužije svalová tkáň, která důsledkem intenzivní činnosti projevuje kontra-aktivitu anabolických hormonů, ale využijí se zásob tkáně nádorů aby zajistily potřebné aminokyseliny pro glukoneogenezi (tvorbu glukózy).

Glukoneogeneze je podstatně zvýšena během omezení příjmu kalorií, neboť centrální nervový systém potřebuje neustálý přísun glukózy. Toto znamená, že bílkoviny jsou rozkládány, aby klíčové aminokyseliny byly přístupné pro tvorbu glukózy a pro potřeby ostatních esenciálních funkcí. Všechny tyto děje se uskutečňují na úkor nečinných tkání bohatých na bílkoviny.

Pasivní dlouhodobá glukoneogeneze – důsledkem nedostatečné výživy či hladu, je doprovázena degenerativními doprovodnými poškozeními mozku i dalších orgánů. Tehdy pasivní glukoneogeneze živí rakovinu, neboť opačně přesměruje tok živin a energie ze svalů do nádorů.

Uvedený příklad by neměl být kopírujícím návodem, neboť záleží na individualitách, věku, fyzických předpokladech a trénovanosti resp. zanedbání organismu. Před jeho aplikací je třeba analyzovat věk, dosavadní životosprávu, trénovanost, možná rizika a dispozice, teprve potom vybrat vhodné prostředky, období, trvání, velikost a intenzitu zátěže pro navození stavu aktivní glukoneogeneze.

Léčba osteoporózy
Autor: Mikuláš Novota, Email: mikulas.novota@gmail.com

https://www.badatel.net/glukoneogenezou-proti-rakovine/