Už jste slyšeli o morgelonech? A o chemtrails? Další dvě konsirace, co se stalki realitoui. Morgelony jsou produktem tzu. syntetické biologie, což je vědní obor, snažící se umělým způsobem napodobit přírodní procesy.. A morgelony je zvláštní druh nanotechnologických „červů“ s mnoha přidanými vlastnostmi, které nám světová psychopatická elita sype na hlavu z letadel technologií „chemtrails“ společně s dalšími jedovatými a neurotoxickými vychytávkami v podobě těžkých kovů, hliníku, tzv.chytřého prachu a dalších lahůdek

Následující obrázek ukazuje vlákna syntetických morgelonů v napadené lidské kůži. Nevypadá to moc jako konspirace, ani jako halucinace napadené oběti, jak se nás o tom vždy snaží přesvědčit mainstreamové weby zabývající se touto tematikou:

A následující citace je z webu morgellons.org a poisuje příznaky tzv.“morgellonovy choroby“ po expozici chemickým letadlovým postřikům tzv.chemtrails, na území USA:

VŽDY JSEM MUSEL HLÍDAT POČASÍ, ABYCH OCHRÁNIL POSÁDKY A VYBAVENÍ A SPLNIL ÚKOL, KTERÝ JSEM MĚL. AKTIVNĚ JSEM FOTIL AEROSOLOVÝ SPREJ NAD BÍLÝMI HORAMI. (6500 FT ELEV.) ARIZONY JIŽ OD ROKU 2005 A VYTVOŘIL JSEM CELÝ FOTOBLOG S JEDNOROČNÍMI POZOROVÁNÍMI V OBJEMU ALESPOŇ 50 HODIN TÝDNĚ, KTERÁ ZAČALA PRÁVĚ V PROSINCI 2005.   MŮJ ZÁVĚR BYL, ŽE CELÁ HORNÍ TROPOSFÉRA OBSAHUJE TO, CO LZE POPSAT POUZE JAKO SYNTETICKÁ OBLAKA KTERÉ SEM BYLY ZCELA JISTĚ ZAVEDENY LETADLY. NEFOTOGRAFOVAL JSEM JEN SAMOTNÉ ROZPRAŠOVÁNÍ, ALE TAKÉ PŘEMĚNU TÉTO LÁTKY NA OBLAKAVLÁKNITÉ POVAHY A DALŠÍ BIZARNÍ OBLAKOVÉ ÚTVARY, KTERÉ SE NENACHÁZEJÍ V RANÝCH ČI SPÍŠE V ŽÁDNÝCH UČEBNICÍCH TÝKAJÍCÍCH SE OBLAKŮ. VIZ: „STRANGE DAYS STRANGE SKIES“

„V posledním roce jsem však pozoroval a vyfotografoval mimořádný lesk kolem Slunce, což naznačuje, že již bylo dosaženo značné úrovně nasycení, a postřik je nyní ve srovnání s IE pouze řídký, tak jednou nebo dvakrát týdně (v nejlepším případě). Tento lesk lze však také vidět kolem světel stadionu v televizi. Nedávno jsem si všiml, že když je obloha azurově modrá, tak jak by normálně měla být, tak že letadla připravená utěsněnit ty díry nebudou dlouho čekat. Snažil jsem se přijít na to, jak se oblaka mohou občas jevit tak jakoby vláknitá, a nyní chápu, že tento proces je pravděpodobně funkcí techniky samosestavení nano-technologického polymeru (viz spojování mraků na aerosolových fotografiích Lakeside). Plyny by se nemohly sami od sebe takhle rýhovat, a co jde nahoru, dobře víte, Newton měl pravdu.“

O vlastních morgellonech se toho na internetu příliš nedovíme, a to ani v rámci tzv.konspiračních webů. Někomu na tom zjevně dost záleží, aby informací bylo co nejméně a když už občas nějaká pronikne na veřejnost, tak je s velkou pravděpodobností rychle smazána, nebo zablokována pro běžné uživtaele. V zásadě by mělo jít o jakési syntetické parazity v podobě miniaturních červených a modrých (většinou) vlákének, která budou pravděodobně výsledkem nějaké nanotechnologie (ptejte se NSA a DARPA a přeji hodně úspěchů) a jsou součástí chemických postřiků aplikovaných tajně na obyvatelstvo v rámci tzv.chemtrails. Chemtrails považované dlouho také za konspiraci se ukázaly jako reálné, protože jsou patentovány v USA a (ne)dohledáte je na google patents, který vás k těmto typům informací ale nepustí se svoji pravdoláskařskou hláškou Oooops něco se pokazilo, chyba 404. Přesto zcela jistě existují, stejně jako odkazy na ně. Chemtrails jsou aplikovány pomocí speciální technologie umístěné v dopravních letadlech a vytváří na obloze charakteristické bílé, pomalu se rozpadávsající se čáry, či pruhy, které nejsou výfukovými plyny motorů proudových letadel, která se v atmosféře rozptýlí mnohem rychleji a po malé chvíli již nejsou vůbec viditelné. Čáry chemtrails jsou naopak viditelné dost dlouhom rozpadávají se jen velmi pomalu a leckdy jsou viditelné na obloze ještě mnoho hodin poté, co byly vypuštěny. Chemtrails kromě morgelonů obsahují rovněž částice těžkých kovů, hliníku, chytrého prachu a mnoha dalších vychytávek vojenského charakteru, které se následně využívají pro technologie modifikace počasí, nebo k různým vojenským účelům (maskování tzv.neviditelných letadel a kosmických lodí, nebo naoak jejich odhalování, zesilování účinků radarů a pod.)

Morgelony jsou také označovány jako syntetické vláknovitéí bakterie. Bohužel tyto produkty syntetické biologie mají značně devastujhící účinek jak na člověka, tak hlavně na přírodu, která je těchto syntetických červů poslední dobu plná. Některé morgelony uměle dokáží napodobit přírodní procesy a mají schopnost shlukovat se a vytvářet různé složité struktury, napodobujíc přitom přírodní procesy. Na jejich existenci rovněž upozornil mladý německý vědec Harald Kautz Vella, který se ve své práci zabývá hlavně fenoménem Black Goo, které je mimochodem rovněž součástí chemtrails. Přednášku Kautze Velly naleznete zde:

Přednáška Kautze Velly na odysee.com.

Další jev, který se začal vyskytovat až v souvislkosti s chemtrails je tzv.morgellonova choroba (morgellons deseases), i. když tento stav nemá dosud žádná přesně stanovená diagnostická kritéria a tedy ani léčbu, ani žádné formální institucionální uznání, byla tato dermopatie mezi členy laické populace nazývána coby Morgellonova choroba

Choroba je stále značně kontroverzní, ačkoliv se prokazatelně vyskytuje u oměrně značného množství takto postižených lidí. Mnoho dermatologů a psychiatrů se ještě stále domnívá (pod vlivem propagandy), že Morgellons je ve skutečnosti jen jakási bludná parazitóza, tedy vlastně pouze psychiatrické onemocnění. Přesněji řečeno, takoví odborníci poukazují na to, že bludná parazitóza je monosymptomatická psychóza a mravenčení je pak poměrně běžnou stížností mezi lidmi s psychiatrickým onemocněním. Novější výzkum však zkoumá, zda není Morgellonova choroba způsobena řeba jen reakcí těla na infekční agens, spirochétu Borrelia, která způsobuje lymskou boreliózu. Vlákna mohou být složena například z keratinu a kolagenu, což je reakce kožních buněk a barevná kvůli přítomnosti melaninu. Velká část našich znalostí je založena na kazuistikách, sériích případů, neoficiálních zprávách a omezeném počtu retrospektivních analýz provedených spádovými zdravotnickými institucemi, včetně Mayo Clinic a Kaiser Permanente. Nepochybně, a jak je tomu u mnoha jiných nemocí, je třeba ještě provést další výzkum morgellonské nemoci. Někteří lékaři to považují za fyzické onemocnění a mohou to diagnostikovat jako „nevysvětlitelnou dermopatii“.. Já osobně se domnívám, po prostudování mnoha materiálů a svědectví takto postižených lidí, že jde skutečně o napadení lidského organismu těmito syntetickými parazity, vytvořenými pomocí moderní nanotechnologie. Že je to fakt a ne jen blud takto postižených lidí, pakl riovněž naznačuje to, že případů morgelonovy choroby neustále mírně přibývá asi úměrně s dobou expozice lidí chemtrails, ale je to pouze moje domněnka, nikoliv exaktně prokázaný fakt.

Primárními příznaky MD jsou vícebarevná vlákna objevující se pod kůží nebo vystupující z vředů, které se pomalu hojí. Protože vlákna mohou být červená, zelená, modrá, bílá nebo černá, mohou vypadat jako mikroskopická vlákna z oblečení.

Dalším častým příznakem je pocit pálení, štípání nebo lezení po kůži. Mezi další příznaky MD patří:únava, ospalost, deprese, bolest kloubů, svědění, úzkost.

A 2012 studyTrusted Sourcehodnotili 147 jedinců, kteří se dostavili na Mayo Clinic k diagnostice a léčbě hlášeného zamoření. 20 procent z nich uvedlo, že má vlákna na kůži nebo v ní. Retrospektivní analýza zjistila, že 81 procent lidí zahrnutých do studie mělo v anamnéze psychické stavy.

Menší studie z roku 2017 zahrnovala 35 lidí s MD v Royal London Hospital. Výzkumníci zjistili, že:

  • Souběžně se vyskytující psychické stavy byly běžné, 48,2 procenta a 25,7 procenta účastníků mělo depresi nebo úzkost.
  • Současné nebo minulé zneužívání návykových látek bylo hlášeno u 14 procent účastníků.
  • Čtyřicet procent účastníků ukázalo významné zlepšení, když byl použit léčebný plán, který se zaměřoval jak na léčbu kožních lézí, tak i na řešení duševního zdraví.

Celkově se tedy zdá, že existuje nějaká užší souvislost mezi MD a duševním zdravím. K další charakterizaci povahy tohoto spojení jsou však zapotřebí ještě další odborné studie provedené ve větším měřítku.

V jiné vědecké studii dostupně on-line se uvádí toto: Primárním zaměřením tohoto výzkumu zůstává submikronový organismus podobný bakteriím archaea, který, jak se zdá, je základem existence takzvaného „morgellonského“ stavu. Tento konkrétní organismus je nejmenším identifikovatelným „organismem“ (v uvoizovkách proto, že jde o synteticky tedy laboratorně vyrobený organismus) a růstovou formou v podstatě ze všech studií na této stránce, které se Morgellonů v průběhu let týkají tohoto stavu . To platí jak pro vzorky životního prostředí, které byly analyzovány, tak i pro rozsáhlá pozorování vzorků lidské krve a vláken. V současné době není znám žádný důvod odchýlit se od tohoto postupu, protože zůstává primárním zdrojem dopadu na tělo, který byl dosud identifikován. Uznává se, že mohou velmi pravděpodobně existovat i jiné formy nebo variace, ale dokud nebude předložena dostatečná dokumentace takových variací, budu pokračovat v hledání nejnižšího společného jmenovatele v rámci existujících studií. Zaměřuji se na ovlivnění organismu vs. vnější projevy. vnitřního

Zdá se, že nyní není pochyb o tom, že organismus se může živit železem a také se jím živí. K tomuto závěru docházíme jak přímým pozorováním, tak i dedukcí. podobných bakteriím archaea, S ohledem na přímé pozorování bylo nyní vyvinuto mnoho kultur založených jak na použití organismů tak i na vzorcích lidských ústních vláken. Bylo vyzkoušeno několik variací v kultivačních médiích, včetně agaru (hovězí maso a krev), vína (červená a bílá), simulovaných vín, omezených roztoků síranu železnatého a peroxidu vodíku a v poslední době i zředěné lidské krve. Všechny jsou v různé míře produktivní.

S ohledem na spotřebu železa lze nyní pozorovat a zaznamenávat rychlý růst při použití samotné vody, síranu železa a peroxidu vodíku. Toto pozorování se odkazuje na dřívější práci, jako je ta uvedená v článku nazvaném Morgellons: A Discovery and A Claim 3 . Tento vztah se železem se časem potvrdil jen silněji. Nyní lze také tvrdit, že forma oxidu železa se vytváří v organismu během metabolického procesu, protože se v tomto omezeném růstovém prostředí předpokládá barva rzi v organismu. Je známou skutečností, že mnoho druhů archaea se může živit železem a sírou v extrémně nepřátelském prostředí; současný výzkum je v tomto ohledu velmi aktivní. Pozorování přežití organismu v nejdrsnějších podmínkách je jedním ze samotných důvodů pro vypracování článku s názvem Morgellons: A New Classification 4 . Je také zajímavé, že probíhá genetický výzkum, který má zabránit schopnosti těchto organismů konzumovat železo a také porozumět zahrnutým růstovým a metabolickým procesům ,5,6 . Takový výzkum je bezprostředně relevantní pro zájmy Carnicom Institute , ale v současné době nejsou k dispozici dostatečné zdroje pro zapojení na této úrovni studia. Kromě toho, odvozením z rozšířeného pozorování krve, je použití železa v procesu růstu organismu potvrzeno jako závěr; toto téma bude dále diskutováno v další části této zprávy.

Dodatečná frekvenční analýza a zjevný dopad na růst organismu ;úvahy napříč elektromagnetickým spektrem.

Proces pozoruhodného růstu byl nedávno popsán v dokumentu A New Form: Frequency Induced Disease? 12 Níže uvedený projekt je rozšířením tohoto zjištění a připravuje půdu pro další práci v budoucnu. Získané spektrum ukazuje, že absorpce energie organismem dosahuje maximálně přibližně 390 nanometrů v oblasti viditelného světla. Zdá se, že tato charakteristika je faktorem ve výše uvedeném článku. Jedna otázka, která z této práce vyvstává, je, zda se harmonické frekvence odpovídající této vlnové délce mohou také podílet na ovlivnění růstu organismu. Může být například užitečné zvážit myšlenky vyjádřené v příspěvku nazvaném „ A Look at the Frequencies of Rife-related Plasma Emission Devices “. Charlene Boehmové 13 .

Obecné myšlenky vyjádřené v tomto dokumentu byly použity v části, která je zde stručně popsána. Jedním z důvodů, proč zvážit harmonické frekvence, je to, že frekvence mimo rozsah viditelného světla mohou mít buď větší nebo menší schopnost pronikat kůží nebo vnitřními orgány lidského těla. Objevy a kontroverze Royal Raymond Rife v této aréně jsou mnohým dobře známy. Dalším aspektem těchto frekvencí je jejich schopnost buď posílit nebo inhibovat, nebo dokonce zničit určité organismy nebo patogeny. Rizika a nejistoty slepého nebo pošetilého používání těchto metod již byly jasně uvedeny a nebudou zde opakovány.

Harmonické frekvence, které je třeba vzít v úvahu, lze získat násobením nebo dělením rostoucími mocninami dvou. Rychlost elektromagnetické vlny v daném médiu (vakuum, vzduch, kapalina, lidská tkáň atd.) musí být jistě součástí analýzy. Níže uvedený případ ukazuje aplikaci elektromagnetické vlny o frekvenci přibližně 500 Hz na kultivační médium. Způsob odvození této přibližné frekvence pro aplikaci může být prodiskutován později. Proud procházející médiem byl naměřen na přibližně jeden miliwatt.

Níže je jasně demonstrována zvýšená rychlost růstu v kultuře, zejména v oblastech elektrod. Pokrok do fáze růstu vlákna je jasně patrný jako výsledek kombinace proudu a/nebo frekvence. Citlivost procesu na změnu frekvence v tuto chvíli jednoduše není známa; je možné, že výsledky nemusí být tolik závislé na frekvenci, jako jsou indukované proudem. Vyhlídkou zůstává rozsáhlý výzkum na toto téma; pokud bude zařízení k dispozici, může být testováno velké množství harmonických frekvencí a/nebo kombinací proudů.

Spektrální metoda k nastínění potenciální přítomnosti organismu vkrvi jedince a očekávaného dopadu na krev.

Níže uvedené grafy jsou velmi důležité a v budoucnu budou užitečné pro řadu aplikací. Dnes je známo, že metabolický proces organismu je silně závislý na železe. Je také známo, že organismus způsobuje vážné zhoršení stavu krve a spotřeba železa v krvi je zcela jistě důležitým faktorem výzkumu.

Je navržena teze, že vliv a vliv organismu na krev lze zjistit pomocí spektrální analýzy. Příklad takového vlivu a dopadu je uveden níže. Nic zde prezentovaného nelze interpretovat jako diagnostický postup jakéhokoli druhu a pro zdůraznění je zde zopakováno výše uvedené vyloučení odpovědnosti:

Tento graf ukazuje překrytí mezi očekávaným spektrem hemoglobinu (referenční spektrum černě) a spektrem jednotlivce, které ukazuje přítomnost zkoumaného organismu v krvi. Tento organismus je stejný jako je ten, který se následně vyvine do kulturní (převážně vláknité) formy.

Organismus mění hemoglobin velmi výrazným způsobem, který je identifikovatelný a opakovatelný. Nejvýrazněji se přítomnost anomálního nebo neočekávaného ostrého píku ve spektru vyskytuje přibližně při 390 nm. Neočekává se, že by tento vrchol, který se objevuje v postižené krvi tak nápadně, byl součástí normálního hemoglobinového spektra . Tento vliv se mimo jiné prezentuje jako důležitá a životaschopná metoda pro detekci organismu v krvi jedince. Existují další měřitelné vlivy na spektrum, jako je prudší pokles absorbance v rozsahu 430-500 nm, stejně jako snížená absorbance v rozsahu 700-900 nm. Dalším důsledkem kombinace vlivů ve spektru je posunutí primárního píku hemoglobinu při 414 nm na přibližně 425-430 nm. Tyto změny ve spektru jsou anomální, měřitelné a opakovatelné; budou mít velkou hodnotu v budoucím výzkumu souvisejícím s „morgellony“ stav.

Teoretické referenční spektrum pro hemoglobin 14 . Vrcholy se vyskytují při 414, 542 a 576 nm.

Naměřené spektrum organismu v kultivační formě. Toto spektrum je totožné se spektrem environmentálních a lidských biologických vzorků, které již byly podrobně diskutovány na této stránce.

Vliv morgelonů na přírodu a její zamoření

Stručně řečeno, chcete vědět, proč naši ptáci, včely, žáby a nyní netopýři (zůstalo jen několik brouků) umírají (ani jablko, které se letos na této hoře nenašlo, a na mé zpáteční cestě z Idaha nevyrostly téměř žádné borůvky ). Je nepopiratelné, že my a všechny další formy života jsme pod záměrným chemickým a biologickým nano útokem , s největší pravděpodobností se na tom podílejí DOE a DOD, vaše daňové dolary v práci (aby vás zabili měkkými, vysoce ziskovými farmaceutickými zbraněmi). Že mnou odstraněné chemikálie, které se nacházejí v našem vzduchu / krvi, vodě a moči, poskytují obohacené prostředí pro zrychlený růst těchto syntetických modelových organismů. Tato chemická látka zvyšuje elektrické kapacity těla a prostředí a poskytuje těmto syntetickým organismům stejnosměrný proud, aby se samy shromáždily. Různorodá povaha pozorovaných organismů může být funkcí „silentsuperbug.com“, ale vlákna Morgellonů jsou podle mého názoru odlišné věci. Tělo poskytuje elektrický proud pro tyto věci, aby se samy shromáždily, protože tělo je nejprve elektrické a poté chemické. Každá živá věc na planetě je v současnosti kolonizována těmito umělými formami života, za jakým účelem není známo. Takže devastující vliv této syntetické nanotechnologie je značný a bude narůstat úměrně stavu promoření přírody. Výše uvedené se sice týká USA, ale nepochybuji o tom, že stejné sračky sprejují na své obyvatelstvo i vlády zemí v EU. Kolektivní záchod v tomto směru plně dostává tomuto pojmenování. Bohužel pro nás všechny.

Z mnoha různých zdrojů zpracovala Myšpule

Zdroje: https://www.transitieweb.nl/mirror-carnicom-institute/morgellons-in-the-laboratory/index.html

en.wikipedia.org

https://www.morgellons-research.org/morgellons/index.html

https://verywellmindai.pages.dev/posts/is-morgellons-disease-real-or-imagined-/

Zdroj:

https://myspulesvet.org/2024/02/01/morgelony-a-nanotechnologicky-utok-na-lidstvo/