V Trenčíně se odvážil vyzkoušet své objevy na pacientovi s rakovinou, který byl jako nevyléčitelný odeslán z nemocnice domů umřít. Stav pacienta se zlepšil a uzdravil se (žil pak ještě 13 let).

Dr. Jurkovič zjistil, že zhoubné nádory produkují látky, díky kterým ovlivňují činnost štítné žlázy tak, aby si zabezpečily přednostní dodávku živin ke svému enormnímu růstu. Tím si zajišťují dominantní postavení v koloběhu zásobování živinami – na úkor ostatních orgánů. Nádor se v podstatě pasuje na nejdůležitější orgán v těle. Zároveň stimuluje štítnou žlázu ke zvýšené činnosti, což zrychluje metabolismus. Logickým závěrem bylo omezit metabolismus nádoru utlumením činnosti štítné žlázy. Na to použil lék tyreostatikum. Utlumení štítné žlázy mělo za následek omezení přísunu živin do nádoru a jeho odumírání a vymizení.

Pravdivost a správnost jeho objevu dokazuje to, že pokud budete blokovat zdravou štítnou žlázu, bude reagovat zvětšením svého objemu (vznikne vole). Toto se však u pacientů s rakovinou nestane. Štítná žláza se začne zvětšovat až po zmizení nádoru a je to signálem, že je pacient uzdravený. Pak se ukončí podávání tyreostatika a štítná žláza se upraví zpět na normál.

Dr. Jurkovič dále zjistil, že nádor, aby získal své dominantní postavení, narušuje funkci dalších orgánů v těle (například kostní dřeň a krvetvorbu) a oslabuje obranyschopnost – imunitu. Součástí jeho léčebného postupu tedy bylo i maximální zvýšení obranyschopnosti těla.

V roce 1975 měl již pohromadě tolik výsledků a tolik uzdravených pacientů, že se obrátil na Onkologický ústav v Bratislavě s prosbou o pomoc a spolupráci při dalším výzkumu. Místo uznání a ocenění však dostal zákaz pokračovat v této činnosti. Protože neposlechl, byl v roce 1978 předvolán před komisi, kde ho odsoudili jako šarlatána, přesto že jim ukázal vyléčené pacienty, které oni poslali domů zemřít a předložil jim kompletní výsledky své práce.

Dostal příkaz okamžitě přerušit léčbu posledního pacienta. Upozornil komisi, že takový postup bezprostředně ohrozí život pacienta. Přesto byl direktivně donucen přerušit léčbu. Nepomohly ani protesty zoufalého a šokovaného pacienta. Pacientovi se vrátily bolesti a do dvou měsíců zemřel.

Po pádu komunismu se vrátil ke své práci. Od roku 1992 do roku 2003 ve svém volném čase přeléčil 550 pacientů, poslaných domů zemřít. Výsledky podrobně zpracoval a v souladu se zákonem podal přihlášku nové metody léčení na Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky k oficiální verifikaci.

Výsledek? MUDr. Kamil Jurkovič má zakázanou činnost lékaře.

https://celostnivzdelavani.cz/kamil-jurkovic