Biochemické molekuly se skládají z atomů a subatomárních částic

Kvantová fyzika genetického kódu stále více nahrazuje tradiční biochemický model DNA. Konec konců všechny biochemické molekuly se skládají z atomů a subatomárních částic, které jsou dnes považovány za kvantová pole. Atom je z 99,999999999 % prázdný. Kvantové pole podléhá matematickým a vibračním zákonů interakce.

Organické molekuly ve formě stabilní elektromagnetické a akustické křivky

Experimenty s DNA a organickými molekulami ve formě stabilní elektromagnetické a akustické křivky nás vedou k pochopení života. Jsme vyrobení z časoprostoru a energie nebo časoprostoru a vědomí. Ale dokud tuto myšlenku nezvládneme jak teoreticky tak i prakticky tak se budeme spojovat jen s biologickým tělem.

Agentury s klasifikovaným výzkumem chápou kvantovou biologii

Je smutné, že kvantová biologie se neučí na školách a médii je zesměšňována. Je dobré vidět, že agentury, které provádějí klasifikovaný a obranný výzkum jsou dobře vědomé evidence kvantové biologie. Holografická povaha DNA má dalekosáhlé důsledky. DNA má hluboké jazykové vlastnosti, které mají důsledky pro výpočetní techniku a umělou inteligenci.

Standardní neúplný model DNA

Objeven v roce 1953. Existuje asi 24 000 genů, které aktivně kódují fungování lidského těla, aktivně kódující bílkoviny. Nejnovější odhady říkají, že máme 37 bilionů buněk v lidském těle a většina z nich obsahuje chromozomy, nebo jádro s 46 chromozomy, které jsou navinutými dvojitými šroubovicemi. Každá šroubovice má tzv. páteř, která je z peptozy a peptoza májinou polarizaci a tyto molekuly jsou opticky aktivní a polarizují přicházející světlo, což umožňuje kroucení šroubovice. Mezi páteři jsou kódující molekuly, a to čtyři nukleotidové báze adenin guanin cytosin a thymin. Ve skupinách tří takzvaných kodonů poskytuje skutečný genetický kód. Čtyři nukleotidové báze drží pohromadě vodíkové vazby. Stejné vodíkové vazby drží molekuly vody, nebo strukturovanou vodu H3O2.

Standardní model DNA nevysvětluje buněčnou diferenciaci

konkrétně otázku, zda každá buňka v podstatě má k dispozici stejnou genetickou informaci jako každá další buňka, jak se rozhodne stát se kostní buňkou nebo jaterní buňkou? Co dává buňce informace k rozhodnutí o topologii nebo geometrie její funkce a její přesnost v těle? 

Jen 2% DNA kóduje bílkoviny

Proč existují pouze dvě procenta genetického kódu, která se zdají být aktivně v kódování proteinu? Standardní model o zbylých 98% mluví jako o odpadní DNA nebo tiché DNA. V kosmologii je 95% vesmíru temnou hmotou, energií. Myslíte, že příroda nebo vesmír vytvořili přes 95% všeho co je úplně k ničemu nebo se něco lidem jednoduše neřeklo ??? 

Genom existuje ve strukturách buněčné vody

Každá buňka může být vrácena do základního stavu

Výzkum kmenových buněk již odhalil, že v genomu jsou fundamentálnější vlastnosti než biochemické vlastnosti DNA. Každá buňka může být vrácena do základního stavu, nebo univerzální pluripotence pro řízené diferenciace na jakýkoli jiný typ buňky.

Chemie a materiální struktura atomů je pouze nosič vlnového sledu informací

Fzyická těla jsou ultra  stabilních strukturárních polí obrazů informací, inteligentně kombinovaných do souvislého stavu toku, kterému říkáme život. Chemie a materiální struktura atomů je pouze nosič vlnového sledu informací.

Buňka emituje ultra slabé elektromagnetické záření – Biologické fotony

Ruský výzkum měl větší svobodu, protože nebyl řízen tržní orientací nebo vojensko-průmyslovými zájmy. Alexander Gurwitsch již před 100 navrhoval, že buňka emituje ultra slabé elektromagnetické záření nebo biologické fotony (Das Problem der Zellteilung physiologisch betrachtet – 1926). Gurwitsch o biofotonech uvažoval jako o hlavním vodícím faktoru pro samoorganizaci. Což bylo potvrzeno Fritzem Poppem (Biophotonen – Meue Horizonte in der Medizin), který zaznamenal koherentní světlo z buňky, ve viditelném a ultrafialovém frekvenčním rozsahu primárně emitované chromozomy v jádru buněk (Emission of Mitochondrial Biophotons and their Effect on Electrical Activity of Membrane via Microtubules - 2011). 

Mozek je světelný počítač

Emise biofotonů byly dále potvrzeny (Biophotons, microtubules and CNS, is our brain a „holographic computer – 2004), nalezeny v mozku, což z mozku dělá světelný počítač. Biofotony jsou přírodní laserové podívaná. 

Buňky používají biofotony ke komunikaci mezi sebou

Například, když jsou obranné buňky do akce světlo se změní. Když vstříknuté cizí protein do těla a cizí buňky se dostanou k imunitním buňkám, obrana vyvine činnosti. Jasná záře je výstražný signál.

Experiment s vejci – vejce slepic z volného výběhu mají více světla

V experimentu se porovnávaly vejce od slepic v klecích s vejce z volného výběhu. Biochemicky neexistuje žádný rozdíl, vejce jsou stejná. Výsledky jsou nesporná vejce od slepic v klecích nevydávají ani polovinu světla jako vejce od slepic z volného výběhu. Experiment probíhal podle přísných vědeckých procedur. Postupy musí být možné kdykoli otestovat a opakovat je kdekoliv na světě. Malé rozdíly v prostředí kuřete vedou ke zcela odlišnému naměřenému světlu. Což je překvapivé, protože člověk nemůže identifikovat biochemické spojení (Electromagnetic Bio-Information Edited bz Fritz Albert Pop, Ulrich Warnke - 1989).

Koherentní délka světla odpovídá rozměrům biologické buňky

Koherentní délka slunečního světla na povrchu Zemi odpovídá rozměrům nebo velikosti biologické buňky, zajišťuje soudržnost v buněčném i menším měřítku. Biologické organismy se vyvinuly a vyvíjely po miliony let v rámci elektromagnetického pole Země a to v určité vzdálenosti od rodičovské hvězdy našeho Slunce. Takže buněčné struktury a živá architektura je přesně naladěna na distribuci energie  v heliosféře
Biochemické molekuly se skládají z atomů a subatomárních částic – Organické molekuly ve formě stabilní elektromagnetické a akustické křivky – Agentury s klasifikovaným výzkumem chápou kvantovou biologii – Standardní neúplný model DNA – Standardní model DNA nevysvětluje buněčnou diferenciaci – Jen 2% DNA kóduje bílkoviny – Genom existuje ve strukturách buněčné vody – Každá buňka může být vrácena do základního stavu – Chemie a materiální struktura atomů je pouze nosič vlnového sledu informací – Buňka emituje ultra slabé elektromagnetické záření – Biologické fotony – Mozek je světelný počítač – Buňky používají biofotony ke komunikaci mezi sebou – Experiment s vejci – vejce slepic z volného výběhu mají více světla – Koherentní délka světla odpovídá rozměrům biologické buňky

Future Science – The Wave Genome – Quantum Holography of DNA with Ulrike Granögger

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

https://vlnovagenetika.cz/standardni-model-dna-nevysvetluje-bunecnou-diferenciaci-biologicke-fotony-mozek-je-svetelny-pocitac/