Proutkaření dokazuje, že probíhá interakce mezi částí lidské nervové soustavy a přítomností podzemní vody. Konvenční věda nám ale stále neústupně tvrdí, že nejsme nijak propojení s okolím. Reich věřil, že existuje energie vědomí, že se jedná o energetické pole, které je možné změřit, lze ho koncentrovat a umístit do tzv. orgonové krabice a s jeho pomocí zvýšit a zlepšit zdraví. Zkoumal též spontánní vznik života z neživého materiálu. Zkoumal existenci vyšší energie, která nás tvoří, přičemž DNA pro ni funguje jako anténa.

Wilhelm Reich byl další vědec, který zpochybnil nám vnucované “pravdy” a zaplatil za to tu nejvyšší cenu, ztrátu svého vědeckého postu, uvěznění a nakonec přišel i o svůj život.
Jeho převratným objevem bylo to, co nazval kosmická orgonová energie, které ruští vědci pak začali říkat torzní pole, jenž je zdrojem veškerého biologického života, živé a vědomé mysli. Je to podstata tance vědomí, který vytváří veškerou existenci, jak ji známe, ve které si pouze nevzpomínáme, kým jsme. V rámci velkého kosmického experimentu jsme se jen egoisticky oddělili od společného vědomí, abychom se po osvícení mohli znovu sjednotit s kolektivním vědomím a kosmickou podstatou.
Reich studoval spolu se Sigmundem Freudem projevy a potlačování mocné sexuální a orgastické energie a na základě tohoto výzkumu nazval neznámou energii orgon. Byl přesvědčen, že když se vytvoří orgonová energie, tak se také vytvoří pole toroidní energie. Zjistil, že příroda vytváří a uvolňuje orgon a v té chvíli se tvoří malé toroidní energetické částice, které nazval biony.

Pokud proudí tato energie, jste zdraví, šťastní, pokud ne, začnete mít psychologické, fyzické a zdravotní problémy. Pokud do vašeho těla proudí energie, ale vy ji jen vstřebáváte a nijak ji neuvolňujete tak ve vás zemře a vzniká tak mrtvý orgon. Když jste šťastní a děláte to, co vás baví, pak toto láskyplné vědomí vytváří léčivou energii. Toto vše souvisí i s placebo efektem a s léčivou silou vědomí, která tak přímo ovlivňuje biologickou podstatu organizmů.

Nevybitá energie je jedna z důležitých příčin vzniku nemoci (cvičení, fyzická práce, sex, pohyb, sport jsou velmi důležité pro zdraví). Pokud se člověk stáhne strachem, nevybitým napětím, shrbí se, tělo začne chátrat. Právě strachem a napětím globální systém oslabuje, ničí a postupně zabíjí lidstvo.

Vzorec: napětí, náboj, výboj, relaxace je vzorec života, zdraví a vytváření pozitivních částic bionů, modrých kuliček energií, měřitelných pod mikroskopem. Vytváření napětí, strachu, negace bez vybití a relaxace je zdrojem nemocí, proto je třeba nepotlačovat pocity, být nad věcí, projevovat svou tvořivou mysl, být upřímný a ctít pravdu.

Nám vnucený chtonický systém ničí a odstřihává pupeny na stromě poznání, ze kterých by mohly vykvést myšlenky, že existuje skutečný bůh nebo duchovní energie nebo jakýkoliv typ božské moci ve vesmíru. Bez tohoto poznání a poznání kosmických zákonitostí jsme jako lidstvo snadno kontrolovatelní a zneužitelní.

Reich objevil léčivé účinky orgonové energie a rakovinové buňky pod jejím vlivem mizely. Přístroji, kterými léčil, dosahoval úžasných výsledků a je logické, proč farmaceutická lobbi a FDA proti němu tak tvrdě vystupovala.

Už koncem 30tých let vyvinul Reich přístroj, kterým dokázal velmi pozitivně ovlivňovat zdraví, byl schopen velmi účinně a rychle uzdravovat onkologické pacienty k velké nelibosti FDA a farmaceutické mafie. Vytvořil léčebné přístroje – orgonové krabice, které vytvářely léčivý orgon a také zjistil, že největším generátorem orgonu v našem prostředí, je slunce. Zjistil, že kovy prve přitáhnou orgonovou energii a jak ji přitáhnou, tak ji začnou odpuzovat. Přitahují orgonovou energii z okolního prostředí. Orgon zastiňuje PVC, plast a zejména hliník. Orgonová krabice je vyplněna střídavě kovy z organickým materiálem, a tak dochází střídavě ke vstřebávání a odrážení orgonu, což vytváří vertex, který generuje více orgonu uvnitř krabice, jak kdekoliv jinde v přírodě.

Byly zaznamenány ohromující výsledky v léčbě. Veliké bolesti u pacientů mizely téměř okamžitě. Mnoho pacientů, které lékaři poslali domů umřít, se zde spontánně vyléčila z rakoviny. Byly prováděny pokusy i s rostlinami a ty v orgonové krabici rostly mnohem rychleji. Jde o prokázanou vědu. Tato věda se znovu obnovuje, ale oficiálně o ní neuslyšíte, protože ohrožuje Ilumináty a farmaceutický průmysl. Nakonec byl Reich šikanován, prošetřován, uvržen do vězení, kde zemřel na “selhání srdce” ve věku 61 let.

Wilhelm Reich byl napadnut vládou a jeho knihy byly doslova spáleny. Vláda vytvořila komando, které jezdilo po univerzitách a veřejných organizacích a jeho knihy byly zabavovány a páleny jako ve středověku. Až do 80tých let jsme se o orgonu nemohli nikde dočíst, protože žádné knihy oficiálně neexistovaly. Nemohli jste o orgonu mluvit, psát, zmiňovat ho ani ho praktikovat ve formě nějaké terapie. Reich zjistil, že vesmír je vědomý a živý a energie, která ho vytváří je též vědomá a živá. Energie orgonu je všudypřítomná, ale má různou koncentraci. Orgon je medium pro elektromagnetické jevy v těle, i ve vesmíru. Je zdrojem elektromagnetizmu a gravitace, je neustále v pohybu a tvoří stále dokonalejší jednotky, které jsou ohniskem kreativní aktivity. Biony jsou jako prvotní semínka života. Hmota vzniká z bezhmotné orgonové energie, která je zodpovědná za projevy života.

Část výzkumu Reicha odhaluje to, že tam kde je vlhkost a stromy, vznikají mikroorganizmy, probiotika a my do sebe vdechujeme tuto formu energetické a biologické potravy. Tam, kde je pouze mrtvý orgon, vzniká chaotické lidské myšlení a vytváří se patogeny nemoci. Naše vědomí pak vytváří toxické mikroorganizmy. Svým myšlením vytváříme život, více než si uvědomujeme. A proč se vytváří někde toxické mikroorganizmy? Příroda má imunitní systém a Země se tak brání proti nedostatku lásky.
My si arogantně myslíme, že můžeme beztrestně udělat cokoliv, ale není tomu tak. Příroda podporuje lásku a každá činnost přináší karmický následek. Příroda se ale brání a udělá třeba to, že biologický život zničí. Pokud ubližujete mnoha lidem, tak pak třeba zemřete při autonehodě. Karma má mnoho “pracovníků”, kteří neustále zařizují tyto zdánlivě náhodné věci jako třeba říznutí se do prstu, ukopnutí si palce a všichni kolem vás jsou vaším zrcadlem.
Děje kolem vás se nestávají náhodně. Když onemocníte, potřebujete láskyplné jednání a uvědomíte si: “Bože co jsem to udělal…” v nemoci usilujete o uzdravení a otevíráte své srdce.

Už v letech 1936 – 1939 se Reich zabýval tím, že se tvoří dobré energie ve formě probiotik a nebo špatné ve formě choroboplodných mikrobů a virů.
Reich prokázal tvorbu mikroorganizmu ve sterilním prostředí, kde byla jen voda, SO2 (a frekvence) a zpochybnil dosavadní vědecké teorie a ukázal jejich absurditu. Většina lidí podporována ortodoxní vědou se tomu, že mikrobi vznikají, spontánně vysmívají, říkají, že je to něco, na čem si skeptici ukazují svoje ego a dělají z nich konspirační teoretiky. Ale důkazem jeho teorie je třeba to, že byl prokázán vznik plaktonu na oknech vesmírných stanic (voda+Schumanovy frekvence). Pod mikroskopem pozoroval sterilní oblasti, kde se spontánně množili mikroorganizmy, objevil se modrý záblesk a z ničeho nic se objevili mikroorganizmy, které se začali pohybovat, zářili modrými světly, měli kulovitou formu. Reich jim začal říkat biony. Podle oficiální vědy je spontánní plození nemožné, protože vědu řídí Ilumináti a oni nechtějí, abychom tohle věděli. Tato skutečnost totiž má průlomový charakter a ihned přináší další otázky a odpovědi, zejména bourá představu o naší výjimečnosti ve vesmíru a ukazuje naopak fakt, že vesmír je plný mimozemského života.

Experimenty W. Reicha byly zopakovány v 90. letech díky práci Dr. Pachecoa. Použil nejčistší písek z pláže Venezuely, zahřál ho na 100°C a smíchal se sterilizovanou vodou. Tedy H2O+SO2. Po 24 hodinách seškrabal povrch zkumavky a v tomto vzorku se tvořili mikroorganizmy.

Otec Charlese Darwina byl zednář 33. nejvyššího stupně a to něco naznačuje… tady jsou kořeny Darwinovy teorie a modelu přirozeného výběru, která znamená to, že nejlepší zabiják je ten, který je nejvyvinutější. Pokud jste v duchovní sektě, tak budete vědu směřovat k tomu, v co věříte, třeba k tomu, že Bůh je to, že přežijí jen ti nejsilnější, Charles Darwin těsně před smrtí svoji teorii sám zpochybnil a odvolal, ale o tom, řízená věda globálním prediktorem již nehovoří.

Vraťme se k identitě, která nás a vesmír stvořila. Buďme mírumilovní a láskyplní. Ztišme se a naslouchejme… Životní síla je kolem nás, když cítíme inspiraci. Energie, která námi prostoupí, musí být zdravě vybita přes tvořivost a zdravou komunikaci. Jak toto proběhne, vytvoří se ve vašem těle probiotika a to co vaše tělo potřebuje, aby bylo zdravé a vitální. Tato energie také rozkládá choroboplodné mikroby a bakterie, které by vás připravovali o zdraví a vitalitu. Kolem nás existuje životní síla, kterou musíme správně využít.

https://celostnivzdelavani.cz/wilhelm-reich