Nemoci neexistují. Naše cesta je ZDRAVÍ!

Záhada lidského srdce – není to pumpa ! 4 skupenství vody…

Rudolf Steiner, jehož učení vedlo k antroposofické medicíně, biodynamickému zemědělství a waldorfské škole, říkal, že srdce je sedmiboký pravidelný útvar, který se nachází v pomyslné schránce v hrudi. „Pravidelný“ znamená, že všech sedm stran je stejných. Platón popsal pět platónských těles a Steiner říkal, že existuje ještě šesté. Řekl také, že srdce není pumpa. Toto tvrzení obhájil Frank Chester, který přišel na to, jak navrhnout sedmiboký pravidelný tvar.

Toto šesté platónské těleso se nyní nazývá chestahedron a dokonale se vejde do krychle pod úhlem 36 stupňů od středu doleva, což je přesně stejný úhel, pod jakým leží srdce v hrudníku. Při ponoření do vody a roztočení se vytvoří dva protiběžné víry. Nedávné vědecké studie prokázaly, že tyto dva víry usnadňují uzavírání chlopní. A když se víry netvoří správně, objeví se krevní sraženiny. Muž, který rozložil tisíc srdcí, Paco Torrent Guasp, zjistil, že srdce je jediný svalový pás přeložený spirálovitě přes sebe. Samotné srdce je vír tkáně. Není to pumpa, je to vírový stroj.

Po staletí se věřilo, že hmota může existovat pouze ve třech stavech. Jako například voda, která může existovat jako kapalina, led a pára. Lidské buňky jsou ze sedmdesáti procent tvořeny vodou, ale většina této vody se nenachází v žádném z těchto tří stavů. Nedávno jsme se dozvěděli, že u vody existuje ještě čtvrtý stav. Tento čtvrtý stav se nazývá plazmový stav, gelová fáze, vylučovací zóna nebo strukturovaná voda. A to je to, co posouvá krev celým kardiovaskulárním systémem. Voda v našem těle, poháněná infračervenou energií ze svého okolí, se stává elektrickým pohonným systémem. Určité procento vody v našem těle se stává strukturovanou vodou a zbytek zůstává normální tekutou vodou neboli vodou objemovou.

Strukturovaná voda se nabíjí záporně a tvoří želatinové vnější stěny našich kapilár, žil a tepen. Tyto záporně nabité vnější stěny neustále pohánějí kladně nabitou objemovou vodu dovnitř a unášejí s sebou krev. Tento pohonný systém bude fungovat neomezeně dlouho, dokud bude nabitý. A způsob, jak jej nabít, je pomocí elektromagnetického pole Země, infračervené energie a pozitivního myšlení. Práce Dr. Masaru Emota vědecky prokázala, že voda vystavená láskyplným lidským slovům a myšlenkám se mění do svého přirozeného šestiúhelníkového tvaru.

Na molekulární úrovni se strukturuje na základě našeho pozitivního záměru. Tento nový model ukazuje, že je to krev, která pumpuje srdce, nikoli naopak. A aby byl tok silný a zdravý, je naším nejlepším lékem spojení se zemí, sluneční světlo, láska k sobě samým a vzájemná láska pomocí fyzického doteku. Viktor Schauberger se celý život zabýval studiem vody a zjistil, že v přírodě voda vždy vytvoří na své cestě víry. Schauberger zjistil, že právě toto spirálové působení strukturuje vodu v přírodě. A že když je voda vystavena moderní úpravě, kterou provádí člověk, ztrácí svou strukturu. Schaubergerova práce ho přivedla k přesvědčení, že z víru lze generovat energii. Popsal to jako implozi energie na rozdíl od energetické exploze.

Dr. Tom Cowan, který o tom psal v knize „Lidské srdce, kosmické srdce”, má zajímavou teorii, která může vysvětlovat rčení „srdce ze zlata“. Dalším nedávným objevem je, že zlato ve své nejčistší podobě se vůbec nezdá být zlatem. Za správných podmínek se normální fyzické zlato může přeměnit na jemný bílý prášek známý jako monoatomické zlato. Toto monoatomické zlato bylo zkoumáno v mnoha pokročilých laboratořích a má velmi zvláštní vlastnosti.

Může levitovat a mizet. Monoatomické zlato je supravodivé. A mnozí tvrdí, že právě o to alchymistům šlo. Jedním ze způsobů, jak přeměnit kovové zlato na monoatomární, je prohnat ho vysokorychlostním vírem. Při této přeměně dochází k záblesku světla a 44% úbytku hmotnosti. Doktor Cowan se domnívá, že stopové množství zlata v naší krvi se při průchodu dvojitým vírem v srdci mění na monoatomární zlato. Vzniká tak jiskra života. Pro Infowars informuje Greg Reese.

https://otevrisvoumysl.cz/zahada-lidskeho-srdce-neni-to-pumpa/

TORUS A SRDCE – KOSMICKÉ SRDCE

Rudolf Steiner a sedmistranné srdce

Rudolf Steiner, jehož učení vedlo k biodynamickému zemědělství, antroposofické medicíně a Waldorfské škole řekl,že srdce je sedmistranná pravidelná forma, která sedí v pomyslné krabici v hrudi. Pravidelná znamená, že všech sedm stran je identických.

Platon a Chestahedron

Platón popsal pět platonických těles a Steiner řekl, že existuje šesté. Také řekl, že srdce není pumpa. Toto fantastické tvrzení potvrdil Frank Chester, který přišel na to, jak navrhnout sedmistranný pravidelný tvar. Toto šesté platonické těleso se nyní nazývá chestahedron a sedí dokonale uvnitř krychle pod úhlem 36° od středu doleva. Přesně ve stejném úhlu, v jakém srdce sedí v hrudi, když se ponoří do vody a roztočí se, vytvoří dva protiběžné rotující víry (VORTEX BASED MATHEMATIC).

Nedávné vědecké studie ukázaly, že tyto dva víry usnadňují uzavírání chlopní a když se víry nevytvoří správně objeví se krevní sraženiny.

 

TORUS A SRDCE – SRDCE NENÍ PUMPA – KOSMICKÉ SRDCE

 

Srdce torus a spirála

Muž, který rozvinul tisíc srdcí Paco Torrent Guasp zjistil, že srdce je jediný svalový pás přehnutý přes sebe do spirály. Samotné srdce je vírová tkán. Není to čerpadlo, je to vírový stroj.

Srdce není pumpa – kardiolog Francisco Torrent Guasp

Čtvrté skupenství vody krev a srdce

Po staletí se věřilo, že hmota může existovat pouze ve třech skupenstvích, že voda může existovat jako tekutá led a pára. Lidské buňky jsou ze 70-(90)% tvořeny vodou, ale většina této vody není v žádném z těchto třech stavů. U vody existuje čtvrtý stav. Tento čtvrtý stav se nazývá plazma, fáze gelu, zóna vyloučení nebo strukturovaná voda H3O2. A to je to, co tlačí vaši krev celým kardiovaskulárním systémem.

Voda se stává elektrickým pohonem

Poháněným infračervenou energií z okolního prostředí. Voda v našem těle se stává elektrickým pohonným systémem. Určité procento vody v našem těle se stává strukturovanou vodou a zbytek zůstává normální kapalnou vodou nebo objemovou vodou. Strukturovaná voda se negativně nabije a tvoří želatinové vnější stěny našich kapilár, žil a tepen. Záporně nabité vnější stěny nepřetržitě pohánějí kladně nabitou objemovou vodu, která sebou nese krev. Tento pohonný systém poběží neomezeně dlouho, dokud zůstane nabitý. Způsob jakým jej nabijete je přes infračervenou energií elektromagnetického pole Země a pozitivním myšlením (Jak Zabránit Krevním Sraženinám?).

Láskyplné myšlení vytváří strukturovanou vodu

Práce Dr. Masaro Emoto vědecky prokázala, že voda vystavená láskyplným lidským slovům a myšlenkám se transformuje do svého přirozeného šestiúhelníkového tvaru. Stává se strukturou na molekulární úrovni na základě našeho pozitivního záměru. Tento nový model ukazuje, že je to krev, která pumpuje srdce, ne naopak.

Slunce, země, fyzický kontakt a voda

Victor Shauberger strávil svůj život studiem vody a zjistil, že v přírodním světě bude voda vždy tvořit víry podel své cesty. Shauberger zjistil, že tato spirálová akce je to, co vytváří strukturuje vodu v přírodě. A když je podrobena moderní umělé úpravě vody, ztrácí svou strukturu. Shauberger práce ho přivedla k přesvědčení, že lze generovat energii z víru. Popsal ji jako energetická imploze v protikladu k energetické explozi (Vesmír je tvořen Tlakem nebo-li Potenciálem).

Srdce a monoatomické zlato

Dr Tom Cowan, který o tom psal v “Lidské srdce, Kosmické srdce” má zajímavou teorii, která může vysvětlit totéž srdce ze zlata. Dalším nedávným objevem je, že zlato ve své nejčistší formě se nezdá být vůbec zlatem. Za správných podmínek normální fyzické zlato může být přeměněno na jemný bílý prášek známý jako monoatomické zlato.

Abychom udrželi proudění silné a zdravé, je naším nejlepším lékem spojit se Zemi, dostat sluneční světlo, milovat se, a milovat jeden druhého fyzickým dotykem.

Victor Shauberger a voda

Victor Shauberger strávil svůj život studiem vody a zjistil, že v přírodním světě bude voda vždy tvořit víry podel své cesty. Shauberger zjistil, že tato spirálová akce je to, co vytváří strukturuje vodu v přírodě. A když je podrobena moderní umělé úpravě vody, ztrácí svou strukturu. Shauberger práce ho přivedla k přesvědčení, že lze generovat energii z víru. Popsal ji jako energetická imploze v protikladu k energetické explozi (Vesmír je tvořen Tlakem nebo-li Potenciálem).

https://rumble.com/vlrc1u-tvrt-skupenstv-vody-dr.-gerald-pollack.html
Čtvrté Skupenství Vody: Dr. Gerald Pollack

Kosmické srdce

Dr Tom Cowan, který o tom psal v “Lidské srdce, Kosmické srdce” má zajímavou teorii, která může vysvětlit totéž srdce ze zlata. Dalším nedávným objevem je, že zlato ve své nejčistší formě se nezdá být vůbec zlatem. Za správných podmínek normální fyzické zlato může být přeměněno na jemný bílý prášek známý jako monoatomické zlato.

Monoatonické zlato může levitovat a mizet

Toto monoatomické zlato bylo studováno v několika pokročilých laboratořích a má velmi podivné vlastnosti. Může levitovat a mizet. Monoatomické zlato je supravodivé a mnozí by namítli, že právě to alchymisté hledali. Jeden ze způsobů, jak přeměnit kovové zlato na monoatomické zlato, bylo jeho umístěním do vysokorychlostního Vortexu. Když dojde k této transformaci, dojde k záblesku světla a 44% ztrátě váhy. Dr. Cowen věří, že Stopové množství zlata v naší krvi se přeměňuje na monoatomické zlato, když cestuje dvojitými víry v srdci a vytváří jiskru života.

https://vlnovagenetika.cz/torus-a-srdce-srdce-neni-pumpa-kosmicke-srdce/

Spirálový Charakter Proudění a Bremer

V roce 1932 J. L. Bremer z Harvardu natočil krev ve velmi raném embryu, která cirkulovala samospádem ve spirálovitých proudech ještě předtím, než začalo fungovat srdce (The presence and influence of two spiral streams in the heart of the chick embryo). Kupodivu byl tak ohromen spirálovitým charakterem proudění krve, že si neuvědomil, že jev před ním zbořil princip tlakového pohonu.

Rudolf Steiner, Srdce a Přerušení Oběhu

Již dříve, v roce 1920, Steiner z Goetheanum ve Švýcarsku v přednáškách pro lékaře poukázal na to, že srdce není pumpa nutící inertní krev k pohybu tlakem, ale že krev je poháněna vlastním biologickým momentem, jak je vidět na embryu, a sama se posiluje “indukovaným” momentem ze srdce.

Skutečnost, že srdce samo o sobě není schopno udržet krevní oběh, znali již starověcí lékaři. Pomocné síly pro pohyb krve hledali v různých typech “éterizace”.

Proč Srdce Nemůže být Pumpa

Předpokládá se, že srdce, orgán vážící asi tři sta gramů, denně “přečerpá” asi osm tisíc litrů krve v klidu a mnohem více během aktivity, aniž by se unavilo. V přepočtu na mechanickou práci to představuje zvednutí přibližně 100 kilogramů do výšky jedné míle! Z hlediska kapilárního průtoku vykonává srdce ještě zázračnější úkol “nutí” krev s viskozitou pětkrát větší než voda procházet miliony kapilár o průměru často menším než samotné červené krvinky! Je zřejmé, že taková tvrzení přesahují rozum a představivost.

Tok Krve

Krev neproudí přímým nebo “laminárním” prouděním; to by bylo velmi neefektivní a mnoho energie by se ztrácelo třením o viskózu a turbulencemi. Tok krve je spirálovitý s několika různými proudy proudícími různou rychlostí.

Srdce, Torus a Morfogeneze.

Tvorba orgánů je řízena morfogenetickými poli (holografické, lingvistické a vlnové vlastnosti DNA). Srdce má spirálovitý tvar a funkci a nachází se v centru fraktálního spirálového torzního energetického pole. Srdce produkuje největší torzní pole v těle.

Červené Krvinky jako Torus

Také při pohybu většími tepnami mají červené krvinky toroidální tvar s hmotností na periferii, aby se maximalizoval moment setrvačnosti, a předpokládá se, že rotují kolem jednotlivých os v důsledku jevu vířivosti (vytváření mikrovírů mezi vířícími vrstvami v hlavním víru pohybujícím se různými rychlostmi). Můžeme tedy očekávat, že miliardy červených krvinek se ve skutečnosti pohybují ve svém vlastním jedinečném prostoru, což je další důkaz extrémního řádu pohybu krve.

Krev v Embriu se Pohybuje Předtím, než Začne Fungovat Srdce

Krev má svůj vlastní tvar, vír, který určuje tvar cévního lumen. V embryu cirkuluje s vlastní biologickou hybností ještě předtím, než začne fungovat srdce. Stejně jako inertní vír v přírodě pulzuje radiálně a longitudinálně. Krev není poháněna tlakem, ale vlastním biologickým, torzním momentem, který je posilován srdcem.

Spirálové Impulzy

Když srdce začne fungovat, zvyšuje hybnost krve spirálovitými impulzy. Tepny slouží jako pomocná funkce napodobující funkci srdce tím, že poskytují cirkulující krvi spirálovité impulzy. Přitom se tepny rozšiřují, aby přijaly přicházející krev, a stahují se, aby poskytly impuls ke zvýšení hybnosti krve.

Rozdíl Nábojů v Cévách Pohání Krev

Torzní pole se transformuje do vlnění. Vlnění je elektromagnetismus. V těle se vytváří elektřina s rozdílnými náboji. Naše cévy jsou hydrofilní, tedy mají rády vodu. Na vnitřním povrchu cév se vytvoří největší záporný náboj, který klesá. Ve středu cévy se shromáždí kladný náboj. Tím se v cévě vytvoří něco jako baterka s kladným a záporným nábojem. Pomocí tohoto náboje se začne pohybovat naše krev.

Krev a 4 Skupenství Vody

Důvod proč se krev pohybuje je ten, který Dr. Gerald Pollock popsal, že voda může existovat ve čtyřech skupenství, nikoli ve třech. Hydrofilní cévy se stykem s vodou vytváří 4 skupenství vody, které má skupenství gelu, tzv. EZ voda. EZ voda pochází z anglického názvu „Excluded Zone“, tzv. vyloučená zóna. Jednotlivé molekuly vody se spojují do mřížky a vytvoří vrstvy EZ vody. V EZ zóně se vytvoří záporný náboj a největší záporný náboj je v místě, kde se voda potkává s hydrofilní látkou, tedy v lidském těle na vnitřní vrstvě cévy. Voda v mřížce v EZ zóně se změní z H2O na H3O2, voda přestane fungovat jako jedna molekule a začne existovat jako vrstva.

Čtvrté Skupenství Vody: Dr. Gerald PollackThe Fourth Phase of Water: Dr. Gerald Pollack at TEDxGuelph

Špatná Medicína Utrácí Zbytečně Miliardy

Dopad vynakládání miliard dolarů na kardiovaskulární výzkum na základě chybných předpokladů je obrovský. V souvislosti s tím snahy o konstrukci uspokojivého umělého srdce dosud nepřinesly ovoce.

Zdroje

https://vlnovagenetika.cz/srdce-neni-cerpadlo/

 

© 2024 Collegium Health

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑