Informativní medicína léčí pomocí informací, které jsou replikou kvantového stavu zdravého člověka. Tato informace koriguje odchylky od normálního stavu.

Ve skutečnosti Institut Lingvisticko Vlnové Genetiky v Rusku založil a vyvíjí technologie “bio-spintroniky”. které otevírají široké možnosti v oblasti informační medicíny. Nabízí individuální programy matric Dr. Petera Garyaeva. To se děje na základě fotografií, pupečníkové krve, placenty nebo vlasové cibulky.

Pomocí těchto technologií se získávají záznamy konkrétních zvukových spekter, které se využívají k transformaci zdravotního stavu pacienta na zdravého člověka.

První záznam se pořizuje pomocí speciálního laseru schopného generovat fotony, které mění svou polarizaci (stav svého spinu). To znamená, že zaznamenává informace z průzkumu jakéhokoli objektu (z buňky, z tkáně, bioaktivních produktů, fotografie a dalších). Takový záznam je jakousi velkokapacitní knihovnou.

Druhým krokem, který je neoddělitelný od prvního, je přepracování fotonů laseru z průzkumu a po pohlcení spinové bioinformace na širokospektrální elektromagnetický záznam, který zahrnuje spektrum rádiových vln a spinovou složku.

Tato transformace se provádí v souladu s “fyzikální teorií polarizovaného světla”. Záznam rádiových vln, který obsahuje fotonickou informaci, je poté naskenován a převeden do zvukového souboru. Poslech tohoto záznamu způsobí, že se do mozku pacienta vloží téměř celá knihovna. Je zachována míra fraktality.

Kde začít

K využití této technologie nabízíme programování Garyaevových programových matric ve formátu WAVE, pupečníkové krve a placenty novorozenců nebo nejbližších zdravých příbuzných. Jinými slovy, člověk, který si přeje zlepšit své zdraví a vrátit se do mladšího stavu, může jít dvěma cestami… (С чего начать)

Omlazení

Každý chce rychle omládnout. Nezapomeňte však, že proces omlazení, který jsme zahájili v rámci programů placentárního spektra, pupečníkové krve novorozenců a fotografií jejich dětí, NEMŮŽE BÝT RYCHLEJŠÍ NEŽ PROCES STÁRNUTÍ. I když tento jev není lineární a existují výjimky… (Rejuvenation/Омоложение)

Typy Matric

Matrice jsou sestaveny z jednotlivých programů Garjajevovi matice, doplněné univerzálními a dalšími programy. Matice jsou dále tvořeny vlnovými (spinorickými) mapami různých, v medicíně dlouhodobě používaných, bioaktivních látek přírodního původu … (Виды матриц, Zdravotní Matice)

Tekuté Matrice

Jedním z mnoha praktických výsledků lingvisticko-vlnové genetiky je vytvoření funkčních a účinných tekutých kvantových informačních matic (LQIM), které se vyrábějí programováním biologických látek připravených speciálním způsobem… (Tekutá Kvantová Informační Matice ŽKIM (ЖКИМ)nebo Úspěšná Léčba Gangrény Diabetické Nohy Pomocí ŽKIM – Dr. Peter P. Garyaev)

Pro koho to je

Garjajevovy matriční programy, zaznamenané z krve, placenty nebo fotografií dětí, slouží především dárcům těchto biomateriálů, ale také jejich nejbližším příbuzným. Například pokud je využíván biomateriálový program dítěte, mohou jej využívat rodiče, sourozenci, prarodiče… (Для кого)

Autismus

Každé 88. dítě na světě trpí autismem. Při znalosti gramatiky takových genetických textů a zákonitostí vytváření chromozomových hologramů v genomu je možné korigovat patologické změny v chromozomech a lidském těle jako celku, ke kterým dochází v průběhu nemocí… (Аутизм, nebo 42 Studií Prokazujících, že Vakcíny a EMF Způsobují Autismus – Vlnová Genetika jako Řešení)

Kvantově Informační Kosmetika

Pomocí metod lingvistické vlnové genetiky se vyvinula metoda záznamu spinorické informace z různých látek a přenosu této informace do jiných látek. Jednou z praktických aplikací této metody je vytvoření nového směru v kosmetologii – kvantově-informační kosmetologie (Biomatrix Dr. P. P. Gariaeva – Kosmetické Kvantově Informační Krémy). Díky vyvíjeným metodám se podařilo přenést vlastnosti mnoha biologicky aktivních látek, které je obtížné umístit do krémů v jejich fyzikálním stavu z důvodu ztráty vlastností během zpracování, nestability během skladování atd., do speciálně vytvořených krémů. Informace získané z těchto látek poskytují tělu především podněty pro regeneraci a obnovu celého organismu a jako důležitá složka pro pokožku.

Použití kvantové kosmetiky také umožňuje zvýšit vliv informačních maticových programů. Ve výhledu se vytvoří krémy s jednotlivými matricovými programy, které se na ně aplikují.

Jedinečnost této řady krémů je dána také tím, že jsou výsledkem spolupráce s vědci, technology a kosmetičkami.

Energie člověka se Může při Použití Matic Změnit

V procesu vývoje technologií lingvisticko-vlnové genetiky aplikovaných na nápravu zdraví jsme s překvapením zjistili, že se energetický stav lidí výrazně zvyšuje. Lidé nám o tom píší a děkují nám. Zdálo se nám, že pracujeme pouze s informačními procesy v lidském těle, částečně jej vracíme do mladšího stavu, a to pomocí tzv. spinorických spekter pupečníkové krve a placenty zdravých novorozenců a jejich fotografií u těch, kteří se chtěli alespoň částečně vrátit do mladšího stavu. A opravdu to funguje, jak se můžete přesvědčit pomocí našich matic. Vysoký nárůst energie u většiny pacientů nás však trochu překvapil.

Je zřejmé, že když omládnete, budete energičtější. V našem případě se však pravděpodobně aktivují další, dodatečné procesy v těle, o kterých se dříve nevědělo. Nyní na něm intenzivně pracujeme. Vyhlídky jsou velmi slibné. Zejména byla objevena další úžasná vlastnost spinorických spekter dospělých lidí.

První výsledky na dobrovolnících ukázaly, že je možné (při správné volbě podmínek) míchat (mixovat) spektra různých lidí, aniž by jim to uškodilo. Výsledkem je například zvýšení fyzické síly příjemce takové spinorické informace, pokud je dárce informace fyzicky vyvinutější než příjemce. Zdá se, že to platí i pro mentální schopnosti. Práce pokračují i v tomto směru.

Spinové informační stavy biofotonů jsou pro náš výzkum klíčové. Vědeckým základem získaných výsledků je jev tzv. propletených stavů elementárních částic, včetně fotonů, který je v kvantové fyzice všeobecně známý. A to je zásadní, protože naše vlastní fotony (biofotony) hrají klíčovou roli v regulaci všech funkcí našeho těla.

Zdroje

 

Převzato: https://vlnovagenetika.cz/informativni-medicina/